AMF

AMF Pension höjer återbäringsräntan till 10 procent

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:48 CET

Den 1 december 2006 höjer AMF Pension återbäringsräntan i traditionella
försäkringar från 8 till 10 procent (före skatt och avgifter). Jämfört med övriga livbolag erbjuder AMF Pension därmed även fortsättningsvis den högsta
återbäringsräntan på marknaden.

- När året går mot sitt slut kan vi konstatera att AMF Pensions sparare har gynnats av en positiv börsutveckling, främst i Sverige. Men först och främst
bygger vår styrka på en högkvalitativ kapitalförvaltning och en effektiv
organisation, säger AMF Pensions VD Christer Elmehagen.

De pengar som sätts in i en traditionell försäkring ger ett garanterat pensionsbelopp, baserad på en garantiränta - för närvarande 2,25 procent före
skatt och avgifter. Vid lyckad förvaltning av kapitalet uppstår ett överskott som fördelas via återbäringsräntan. Det medför att pensionsutbetalningen blir större än den garanterade pensionen.

- Vår ambition är att leverera en långsiktigt hög återbäring till spararna och dagens besked är ytterligare ett bevis på att vi lever upp till detta, säger
Christer Elmehagen.

AMF Pensions konsolideringspolicy anger hur överskott och underskott i bolaget ska fördelas mellan spararna. Konsolideringsgraden är ett mått på relationen mellan värdet på bolagets tillgångar och åtagandena gentemot spararna. När konsolideringsgraden överstiger 100 är tillgångarna större än åtagandena. Målet är att konsolideringsgraden i AMF Pension ska ligga på riktmärket 110 procent. Ju högre konsolideringen är, desto högre kan återbäringsräntan sättas. Per den
31 oktober i år var konsolideringsgraden i AMF Pension 118,5 procent.

Återbäringen är inte garanterad utan är en del av bolagets riskkapital och kan därför användas till att täcka eventuella förluster i bolaget i framtiden. AMF
Pension har dock aldrig gjort s.k. engångsåtertag som skedde bl.a. under
livbolagskrisen.För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, 070-730 70
00 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.

AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv
och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga
principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som
prispressare på den svenska pensionsmarknaden.