AMF

AMF Pension höjer garantiräntan

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2007 13:47 CEST

Från och med 1 augusti höjer AMF Pension garantiräntan med 0,25 procentenheter till 2,50 procent före skatt och avgifter. Höjningen gäller traditionell försäkring: Tjänstepension och privat pensionsförsäkring.

Höjningen sker i enlighet med bolagets riktlinjer. Den anger att garantiräntan ska förändras i jämna steg om 0,25 procentenheter.

Räntan omprövas varje månad och baseras på den genomsnittliga marknadsräntan över en rullande tremånaders-period. Beslut om ränteförändringar fattas av AMF Pensions VD.

Garantiränta innebär att de pengar som sätts in i en traditionell försäkring (tjänstepension eller privat pensionsförsäkring) ger ett garanterat pensionsbelopp. Det överskott som uppstår vid framgångsrik förvaltning av
kapitalet fördelas till spararna via återbäringsräntan, för närvarande 13 procent. Då blir pensionsutbetalningen större än den garanterade pensionen.


För ytterligare frågor, kontakta Lars Åberg, ansvarig strategisk riskhantering, 070-219 50 40