AMF

AMF Pension köper SalénHuset i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:47 CEST

AMF Pension har köpt fastigheten Oxen Större 21 i Stockholm av KMN
Förvaltning AB med tillträde vid årsskiftet 2005/06.

SalénHuset har en total uthyrningsbar area på 41.400 kvm varav 31.000
kvm är kontor. I övrigt innehåller fastigheten bl a konferensanläggning,
butiker, restauranger och ett garage med 228 parkeringsplatser. Större
hyresgäster är H & M, Riksgäldskontoret, Hagströmer & Qviberg samt
Friskis & Svettis.

Fastigheten, som stod klar 1978, omfattar ett helt kvarter mellan
Regeringsgatan och Norrlandsgatan, Jakobsbergsgatan och Mäster
Samuelsgatan.

Förvärvet är en del i vår strategi att utöka vår fastighetsportfölj,
säger fastighetschef Tom Jensen. Fastigheten med dess centrala
belägenhet i Stockholms city har en god attraktivitet på hyresmarknaden
och blir ett utmärkt tillskott till vårt övriga innehav av centralt
belägna profilfastigheter.

KMN Förvaltning AB avser att diversifiera sin verksamhet och investera i
en fastighetsportfölj med såväl kontor som butiker och bostäder, säger
Tommy Nordin, styrelse- ordförande i KMN Förvaltning AB.

Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen.

Leimdörfer har varit säljarens rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare frågor, kontakta Tom Jensen, fastighetschef på AMF
Pension, tfn 070-588 45 69, Conny Johanson, Chef Information AMF Pension
tfn 070-216 23 16 eller Tommy Nordin, styrelseordförande KMN Förvaltning
AB tfn 070-872 49 69

AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF
Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.