AMF

AMF Pension startar två nya fonder

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 10:09 CEST

AMF Pension Fondförvaltning breddar sitt fondutbud och startar två nya fonder den 17 maj. Aktiefond - Småbolag kommer att investera i mindre och medelstora börsnoterade företag medan Räntefond – Likviditet erbjuder ett sparande med målet att ge stabil avkastning till låg risk.

- Intresset för att spara i AMF Pensions fonder är stort. Vi får genomgående höga betyg av de olika institut som bedömer fonder. De nya fonderna kompletterar vårt utbud på områden där kunderna efterfrågar fler fondprodukter från oss. Vi har alltjämt ett begränsat fondutbud och fokuserar arbetet på att skapa en långsiktigt bra avkastning till en låg kostnad, säger Fredrik Nordström, VD för AMF Pension Fondförvaltning.

Aktiefond – Småbolag förvaltas av Jens Barnevik och kommer att ha huvuddelen av placeringarna i Stockholmsbörsens mindre och medelstora företag. Fonden kan även investera upp till 25 procent av kapitalet på övriga nordiska börser. Avgiften blir 0,6 procent vilket är lägre än andra svenska småbolagsfonder. I avgiften ingår alla kostnader till förvaringsinstitutet samt kostnader för Finansinspektionens tillsyn. Den relativt höga risknivån gör att fonden passar bättre för långsiktigt sparande.

– Småbolagsfonden blir ett bra komplement för de kunder som söker en aktivt förvaltad aktiefond med en snävare placeringsinriktning och samtidigt en mycket måttlig avgift. Vi tror att vår förvaltningsstil, där vi lägger stor vikt vid egen analys av enskilda bolags kvaliteter och förutsättningar, ger oss goda möjligheter till en långsiktigt framgångsrik förvaltning av de mindre uppmärksammade små och medelstora företagen på börsen, säger Fredrik Nordström.

AMF Pensions nya Räntefond – Likviditet investerar i svenska räntebärande värdepapper med en genomsnittlig räntebindningstid på mindre än ett år. Här erbjuds kostnadseffektiv förvaltning med låg risk, relativt stabil avkastning och låga avgifter. Förvaltare är Bengt Björkén som är anställd inom AMF Pensions ränteförvaltning.

Avgiften blir 0,15 procent och då ingår alla kostnader till förvaringsinstitutet samt kostnader för Finansinspektionens tillsyn.

– Vår likviditetsfond kommer att ha en av marknadens lägsta avgifter. Det är ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande för allt sparande med låg risk. Den skiljer sig från vår strategi att utforma fonderna för långsiktigt sparande. Den är ett bra alternativ för långsiktiga sparare som på kort sikt vill ha en säkrare hamn i oroliga tider, säger Fredrik Nordström.

Alla våra fonder är öppna för vanligt fondsparande, tjänstepensioner, privat pensionssparande och kan även väljas till premiepensionen.

För ytterligare frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.