AMF

AMF Pensions bokslut 2006 - Ännu ett rekordår för AMF Pensions sparare

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 10:15 CET

2006 blev ännu ett år med stora överskott till AMF Pensions sparare. Totalavkastningen på AMF Pensions placeringstillgångar uppgick till 9,6 (16,0) procent. Snittet för branschen var 8,3 procent enligt Finansinspektionen. AMF Pensions återbäringsränta på 13 procent är fortfarande den högsta i branschen.

Återbäringsräntan uppgick i genomsnitt till 10,17 procent under 2006 och höjdes den 1 februari 2007 till 13 procent. Samtidigt har driftkostnaderna (förvaltningskostnadsprocenten) i traditionell försäkring pressats till 0,16 (0,17) procent av det förvaltade kapitalet.

- 2006 blev ytterligare ett mycket starkt år. En god ekonomi i kombination med ett framgångsrikt förvaltningsresultat och en effektiv organisation kom spararna till del. Det är mycket tillfredsställande att våra sparare har fått en genomsnittlig återbäringsränta över 10 procent, säger AMF Pensions VD Christer Elmehagen.

Under 2006 kunde även 10 miljarder kronor betalas ut till arbetsgivarna inom Avtalspension SAF-LO. Utbetalningen kunde ske på grund av överskott i den gamla, förmånsbestämda STP-planen som gällde 1973-1995. Överskottet har uppkommit tack vare AMF Pensions framgångsrika kapitalförvaltning. Även fondverksamheten utvecklades mycket positivt under 2006 och samtliga fonder gick bättre än genomsnittsfonden i jämförbara kategorier. Tre av fonderna var också bland de tio mest populära i PPM-systemet.

Resultatet för moderbolaget uppgick 2006 till 23,9 (21,7) miljarder kronor. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna i den traditionella livverksamheten uppgick vid årsskiftet till 264 (251) miljarder kronor. Med en solvensgrad vid årets slut om 247 (245) procent bekräftas AMF Pensions starka finansiella ställning.

- Vi är stolta över att kunna erbjuda den trygga sparform med hög avkastning som vår traditionella försäkring innebär. Samtidigt har många aktörer med svagare finansiell ställning under 2006 börjat tillhandahålla så kallade nollgarantiprodukter som ofta innebär högre avgifter och sämre garantier för spararna, säger Christer Elmehagen.

NYCKELTAL
2005
2006

Premieinkomst (koncernen) MSEK
12 989
13 678

Förvaltat kapital (traditionell försäkring) MSEK
251 100
264 430

Förvaltningskostnadsprocent (traditionell försäkring)
0,17
0,16

Genomsnittlig återbäringsränta
6,58
10,17

Solvensgrad procent (traditionell försäkring)
245
247

Kollektiv konsolideringsgrad (premiebestämda försäkringar)
121
120


För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension
070-730 70 00,Sarah McPhee, chef Kapitalförvaltning 070-601 89 70, eller Conny Johanson, chef Information 070-216 23 16.AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till försäkringstagarna och de försäkrade. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.