AMF

AMF Pensions delårsbokslut 2007: Starkt första halvår för spararna

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:18 CEST

Det första halvåret 2007 var mycket bra för AMF Pensions sparare.
Totalavkastningen på AMF Pensions tillgångar ökade till 6,6 procent från fjolårets 0,4. I början av året höjdes återbäringsräntan till 13 procent, vilket är högst i branschen.

Som en konsekvens av den framgångsrika förvaltningen kunde AMF Pension i maj ge 2,7 miljoner sparare totalt 7,6 miljarder kronor i en extra pensionsåterbäring.
Samtidigt har driftskostnaderna hållits på en fortsatt låg nivå, med en förvaltningskostnadsprocent för traditionell försäkring på 0,16 procent (0,16).

Koncernens resultat efter skatt steg till 29,1 (9,8) miljarder kronor under första halvåret, ett av de bästa resultaten någonsin. Marknadsvärdet på
placeringstillgångarna i den traditionella livverksamheten var vid halvårsskiftet 284 (245) miljarder kronor.

- Årets första sex månader har varit mycket starka och vi har verkligen kunnat leva upp till målet att ge spararna högsta möjliga avkastning till lägsta
möjliga kostnad. Den genomsnittliga återbäringsräntan ligger på 12,5 procent under halvåret vilket är mycket högre än någon annan kan visa upp. Dessutom har spararna fått 4 procent i en extra pensionsåterbäring, säger AMF Pensions VD
Christer Elmehagen.

- I goda tider delar vi ut mycket pengar till spararna för att de ska känna att det går bra. Det gör att vår konsolidering* har sjunkit till 116, vilket ligger
helt i linje med vår filosofi att inte hålla inne för mycket av spararnas pengar, säger Christer Elmehagen.

AMF Pensions solvensgrad** för traditionell försäkring steg till 279 procent den sista juni från 247 procent vid årsskiftet. Den höga solvensgraden är en
trygghet för spararna och bekräftar AMF Pensions starka finansiella ställning.

- Vår goda finansiella ställning ger oss friheten att placera tillgångarna på det sätt som vi vet ger mer till spararna. Det är en frihet som ger oss förutsättningar att fortsätta skapa god avkastning. Och det har vi bättre förutsättningar att göra än konkurrenterna eftersom vår solvensgrad är högst i branschen, säger Christer Elmehagen.

Genom den höga solvensgraden har AMF Pension större möjlighet att leverera en hög avkastning till spararna även i framtiden. De låga kostnaderna, och det faktum att AMF Pension drivs enligt ömsesidiga principer där hela överskottet går tillbaka till spararna, gör att spararna får en högre pension än de annars hade kunnat få.

Under våren bibehöll AMF Pension sin position som det högst rankade livbolaget i Sverige i Kaupthing Pension Consultings senaste ranking.

Ladda ned delårsrapporten:
http://www.amfpension.se/upload/Dokument/PDF/halvarsrapport_07.pdf

* Konsolideringsgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de totala åtagandena gentemot spararna. När konsolideringsgraden är över 100 är tillgångarna större än åtagandena.

** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

För frågor kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, 070-730 70 00, eller
Irena Busic, Chef Information 0761-18 33 04.

AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga
principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.