AMF

AMF Pensionsrapport 2015 - Ökad jämställdhet behövs både inom och utanför pensionssystemet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 11:22 CET

Kvinnor tar större ansvar för hem och barn medan män jobbar heltid i större utsträckning. Det får konsekvenser för såväl lönen idag som för pensionen i framtiden. Inom pensionssystemet finns det inslag som minskar skillnaderna mellan kvinnor och män. Men det finns saker man kan göra för att öka den ekonomiska jämställdheten mellan könen. Det framgår i AMFs årliga pensionsrapport.

– Sverige har ett av världens mest robusta pensionssystem. Men det finns möjligheter till förbättring. Vi skulle få mer jämställda pensioner om fler män var föräldralediga och fler kvinnor arbetade heltid. Samtidigt fårlåg- och medelinkomsttagare en total inbetalning till pensionen på cirka 23 procent av lönen, medan höginkomsttagare får 30 procent. Det är ett strukturellt problem som staten och arbetsmarknadens parter bör diskutera gemensamt. Pensionssystemet behöver bli mer rättvist för de med låga inkomster, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Gifta och registrerade partners kan kompensera varandra ekonomiskt genom att överföra sin premiepensionsrätt inom den allmänna pensionen. För varje överförd hundralapp minskas beloppet med 8 kronor för att kompensera det faktum att kvinnor förväntas leva längre än män. Idag är det mycket få som gör en sådan överföring. Här finns möjligheter att förbättra och öka jämställdheten mellan könen.

– Möjligheten att kunna överföra sin premiepensionsrätt till partner behöver omfatta fler, kunna göras med e-legitimation och ske utan att beloppet minskar. Även sambo bör omfattas utöver gifta och registrerade partners. Idag är det försvinnande få som känner till att möjligheten finns och informationen i orange kuvert kan bli mycket tydligare, säger Dan Adolphson.

Pensionsrapporten diskuterar också att det måste bli enklare att gå i pension. De många pensionsförsäkringarna, spridda hos flera olika pensionsbolag, gör det svårt för spararna att sätta sig in i de val som finns och vilka konsekvenser de får.

– Det borde vara tillåtet att slå ihop pensionsförsäkringar med mindre kapital. Det skulle innebära lägre avgifter för spararna och bidra till ett mer lättbegripligt pensionssystem. Det borde även vara möjligt att flytta kollektivavtalade tjänstepensioner som kommer från tidigare anställningar till nya avtal inom den bransch som man jobbar inom, säger Dan Adolphson.

På senare år har det har blivit populärt att ta ut delar av sin pension samtidigt som man arbetar vidare. Det går att ändra utbetalningen för den allmänna pension men det går inte att pausa en pågående utbetalning för tjänstepensionen om man till exempel börjar arbeta igen. Här krävs det en ändring i skattelagstiftningen.

– Ett flexibelt yrkesliv kräver flexibla pensionsutbetalningar. När man både jobbar och får pension samtidigt är det extra viktigt att man förstår konsekvenserna för a-kassa, skatt och hur val av utbetalningstid påverkar pensionen. Branschen har ett ansvar att utveckla Min Pension och göra det möjligt att gå i pension digitalt, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Årets Pensionsrapport behandlar även att pensionssystemet är i förändring, framväxten av deltidspension och ger förslag på reformer som behövs på pensionsområdet. AMFPensionsrapport 2015 finns bifogad och går även att ladda ner från AMFs medierum

För ytterligare frågor, kontakta:

Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad.LO ochSvenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 520 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.