AMF

AMFs delårsrapport januari-juni 2012:Fortsatt stabil avkastning och hög solvens

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 09:09 CEST

För perioden januari-juni 2012 rapporterar AMF en totalavkastning på 3,5 (1,7) procent och en solvensgrad* på 187 (232) procent. AMF har fortsatt branschens högsta solvensgrad och förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring på 0,16 (0,14) procent är bland de lägsta på marknaden.

Det första halvåret av 2012 har präglats av fortsatt fokus på den europeiska skuldkrisen. Efter ett relativt stabilt första kvartal uppstod förnyad oro på finansmarknaderna under andra kvartalet. För AMF har 2012 inletts med en stabil avkastning, fortsatt starka finanser och ett stort inflöde av nya kunder.


De låga marknadsräntornas negativa effekt på livbolagens solvens ledde under andra kvartalet till att Finansinspektionen införde möjligheten att tillämpa ett golv för diskonteringsräntan. AMF har inget behov av att tillämpa denna golvränta. Men marknadsutvecklingen visar tydligt det pressade läge delar av branschen befinner sig i.


– Vår förvaltning präglas fortsatt av att vi har en relativt försiktig syn på risk. De flesta aktörer världen över håller på att sänka sin skuldsättning. Det kommer att ta några år vilket är anledningen till att vi får vänja oss vid en situation med låg tillväxt och låg avkastning en tid. Därefter står vi sannolikt inför en längre period med god tillväxt och god aktieavkastning. Tålamod, starka finanser och låga avgifter ger därför de bästa förutsättningarna för att skapa långsiktigt god avkastning till våra pensionssparare, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.


AMF har bland de lägsta kostnaderna i branschen och under första halvåret uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,16 (0,14) procent. Premieinkomsten** ökade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 13,3 (12,4) miljarder kronor.


Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 63,4 (63,4) miljarder kronor. I början av året lanserades de två nya fonderna Aktiefond Mix och Räntefond Mix. Samtliga AMFs fonder uppvisade positiv avkastning och sex av de tolv fonderna hade en bättre avkastning än sitt jämförelseindex.


AMF har under det första halvåret fortsatt att expandera fastighetsverksamheten genom invigningen av det nya shoppingkvarteret MOOD Stockholm och tillträdandet av galleriorna Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian i centrala Stockholm.


Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 390 miljarder kronor.


För tabell, se bifogad PDF


Läs delårsrapporten i sin helhet på: www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information/


För frågor och ytterligare information, kontakta:


Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se


AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 390 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.