AMF

AMFs Flyttrapport 2016 - Många omedvetna vid flytt av tjänstepension

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2016 09:53 CEST

De flesta som flyttar sin tjänstepension gör det på initiativ av en rådgivare eller bank. Flyttströmmarna går från traditionell försäkring till fondförsäkring och det huvudsakliga motivet är att samla sitt kapital. Många sparare är omedvetna om att de flyttat och fyra av tio flyttar till en sparform som inte stämmer överens med vad de uttrycker sig föredra. Det framgår av AMFs Flyttrapport där branschstatistik över flyttar av kollektivavtalade tjänstepensioner kombinerats med intervjuer med kunder som flyttat sin tjänstepension.

Flyttaktiviteten inom kollektivavtalad tjänstepension har ökat under åren i takt med att flytträtt inom allt fler avtalsområden tillkommit. De största flyttströmmarna går från traditionell försäkring till fondförsäkring och detta från ickevalsbolag såsom AMF och KPA till banker.

”Vi kan se att allt fler kunder flyttar sitt pensionskapital, och vi tycker att det är bra att det finns en möjlighet att anpassa det egna sparandet efter önskemål och förutsättningar. Under hösten inför vi därför flytträtt på ytterligare 100 miljarder kronor och slopar flyttavgiften inom avtalsområde SAF-LO. Det som är bekymmersamt är att en stor del av kunderna som flyttats inte vet om att detta har skett, att fyra av tio får en sparform som inte stämmer överens med deras önskemål och att merparten hamnar i en dyrare produkt. Särskilt problematiskt är det om spararen börjar närma sig pensionen och inte känner till att de blir av med stora garanterade belopp”, säger Tomas Flodén, stabschef på AMF.

I AMFs undersökning bland 1230 kunder som flyttat från AMF var 27 procent omedvetna om att de flyttat sin tjänstepension. Hos över 66 procent av de kunder som är medvetna om att de flyttat väcktes idén om flytt av bank, finansiell rådgivare eller annan tredje part. Även vid själva genomförandet fick 86 procent någon form av hjälp, och de flesta (62 procent) behövde bara skriva under för flytt. Den främsta anledningen till att flytta sin tjänstepension var att man vill samla sina försärkingar och bankärenden på ett ställe.

”Att flytta sin tjänstepension än en större sak än att byta fonder inom premiepensionen. Ofta finns det både för- och nackdelar med skillnader i både villkor och avgifter. Det är bra att man kan flytta sin tjänstepension, men det är samtidigt viktigt att man är medveten om vad man gör”, säger AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.

Många av de som vet att de flyttat gör det dock till en sparform som inte stämmer överens med den risknivå de föredrar. När kunderna får de två sparformerna traditionell försäkring och fondförsäkring förklarade visar det sig att 43 procent gjort ett val som inte stämmer överens med vad de säger sig föredra.

”Två viktiga nyckeltal i flyttrapporten som vi kommer att följa framöver, och hoppas att vi tillsammans i branschen kan förbättra, är antalet kunder som är medvetna om att de flyttat sin tjänstepension, och andelen kunder som får en sparform som stämmer överens med deras önskemål”, säger Tomas Flodén.

Läs hela rapporten här: AMF Flyttrapport 2016

I Almedalen diskuteras ämnet på AMFs seminarium, tisdag 5 juli kl 9-10: ” Hur omedveten får kunden vara vid flytt av tjänstepension?

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO ochSvenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 500 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Besök AMFs medierum för mer information http://media.amf.se