AMF

AMFs kvartalsrapport: Toppavkastning och inflöde av nya kunder

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 10:06 CEST

En tydlig strategi och långsiktig placeringsfilosofi har fått AMFs sparares kapital att växa kraftigt hittills i år. För årets första nio månader redovisar AMF en totalavkastning på 8,0 (10,9) procent, vilket är en av branschens bästa bland jämförbara bolag. Tredje kvartalet har haft inflöde av nya kunder och kapitalflyttar in i bolaget. Fortsatt god solvens på 216 (226) procent gör att bolaget har en stabil ställning, vilket skapar trygghet för AMFs sparare.

– Tack vare vår finansiella styrka har vi kunnat ta till vara på goda affärsmöjligheter som den svängiga marknaden har bjudit på. Såväl ränte- och valutaförvaltningen som förvaltningen av svenska aktier har bidragit till det konkurrenskraftiga utfallet. I grunden har vi emellertid fortsatt en försiktig syn på den finansiella marknaden, säger Peder Hasslev, vice vd och chef för AMFs kapitalförvaltning.

Värdetillväxten på spararnas kapital har varit stark och ökat stadigt under året. AMF redovisar en totalavkastning på 8,0 (10,9) procent. Premieinkomsten för denna period uppgick till 15,2 (13,2) miljarder kronor. Bolaget har haft ett stort inflöde av nya kunder det senaste kvartalet tack vare vårens ITP-val då 46 000 privatanställda tjänstemän valde AMF som pensionsförvaltare. En stor mängd kunder inom ITP har också valt att flytta sparat pensionskapital från andra bolag in till AMF.

AMF har fortsatt marknadens högsta solvensgrad* på 216 (226) procent, vilket innebär att bolaget täcker de garanterade utfästelserna mer än två gånger om. En god solvens ger också större friheter att vara flexibel i placeringsstrategin.

Driftskostnaderna uppgick till 428 (430) miljoner kronor, vilket motsvarar 0,16 (0,21) procent i relation till genomsnittligt förvaltat kapital.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fonder AB och AMF Fastigheter AB, förvaltar totalt cirka 365 miljarder kronor. Försäkringskapital för traditionell försäkring och fondförsäkring är cirka 326 miljarder kronor.


För tabell se dokument


Alla siffror i rapporten avser moderbolaget.

* Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.


För ytterligare frågor, kontakta Stina Sandell, Chef Information AMF 073-986 51 12


AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 365 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter och AMF Fonder är helägda dotterbolag till AMF.