AMF

AMFs starka finanser tryggt för spararna

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 14:10 CEST

Med en solvensgrad* på 211 procent har AMF alltjämt branschens starkaste finanser. Det första kvartalet 2009 var totalavkastningen minus 1,5 procent, jämfört med minus 3,7 procent för samma period i fjol.

Den höga solvensgraden innebär att bolaget täcker de garanterade utfästelserna mer än två gånger om.

- AMF har i särklass starkast finanser och det är en stor trygghet för våra sparare. Den finansiella stabiliteten innebär också att vi har bättre förutsättningar än andra pensionsbolag att på lång sikt skapa god avkastning på deras pengar, säger Ingrid Bonde, vd AMF.

År 2008 präglades av kraftiga nedgångar på världens finansiella marknader. För att kunna stå starkt även framöver genomförde AMF, per den 1 februari, ett så kallat återtag om 8 procent. Det innebär att bolaget skrev ned värdet på pensionskapitalet för sparare med premiebestämd pension placerad i AMFs traditionella försäkring. Ett återtag ska enligt AMFs regelverk återställa konsolideringsgraden** till 105 procent. Per den 31 mars var konsolideringsgraden för premiebestämda försäkringar 106 procent.

De senaste tjugo åren (1989-2008) har AMFs totalavkastning varit i snitt cirka 10 procent per år. Mellan 1999 och 2008 har spararna fått i snitt 8,4 procent i återbäringsränta (inklusive återtaget i februari), vilket är högst av alla livbolag.

AMF har fortsatt låga driftskostnader, förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring var 0,20 procent räknat på rullande 12 månader. Premieinkomsten för första kvartalet uppgick till 6,9 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder avser fondförsäkring. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna i den traditionella livverksamheten uppgick till 251 miljarder kronor per den 31 mars och motsvarande siffra för fondförsäkring var 12 miljarder kronor.

 

Nyckeltal

Jan-mars 2009 

Jan-dec 2008

Totalavkastning (%)

-1,5 %

-6,6 %

Konsolideringsgrad**, premiebestämd (%)

106

99

Solvensgrad (%)

211

186

Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring

0,20

0,18

Placeringstillgångar, traditionell försäkring

251 mdr SEK

252 mdr SEK

Placeringstillgångar, fondförsäkring

12 mdr SEK

12 mdr SEK


* Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna

** Konsolideringsgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de totala åtagandena gentemot spararna. När konsolideringsgraden är över 100 är tillgångarna större än åtagandena.

För frågor kontakta Stina Sandell, Chef Information 073-986 51 12 eller Johanna Sarfati, Information & PR, 070-649 84 47.

AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.