AMF

AMFs totalavkastning januari-december 2015 - Stabil avkastning i lågräntemiljön

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 09:18 CET

För perioden januari-december 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 5,3 (12,7) procent och en solvensgrad vid årsskiftet på 211 (204) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,5 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent.

- AMFs kärnverksamhet är att skapa en god avkastning till låga kostnader för kunder som söker en trygg och bra tjänstepension. Det är därför glädjande att vi under fjolåret avkastat 5,3 procent och under de senaste tio åren i snitt uppnått 6,7 procent. Detta under perioder med såväl finanskriser som ett historiskt lågränteläge. I dessa tider har låga kostnader och avgifter en ännu större betydelse för att skapa en bra pension. Därför har vi fullt fokus på vårt effektiviseringsarbete med att förenkla och förbättra för kunderna och kunna sänka avgifterna ännu mer, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

- Vi har skapat en god avkastning under 2015 i den lågavkastande miljö som vi befinner oss i och som vi troligtvis kommer att få vänja oss vid de närmaste åren. Den långsiktighet som präglar kapitalförvaltningen i vår traditionella försäkring är en styrka. Under hösten har vi investerat i illikvida tillgångsslag, såsom fastigheter och vindkraft, vilket förutsätter en lång investeringshorisont. Vårt ansvar mot våra sparare är att fortsätta hitta god avkastning till en väl avvägd risk, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

Premieinkomsten för traditionell försäkring ökade med 11,0 procent jämfört med 2014 och uppgick till 16,2 (14,6) miljarder kronor. Detta på grund av fler kunder inom SAF-LO efter det obligatoriska omvalet hösten 2014, där vissa bolag valt att inte längre konkurrera. Men även på grund av nya premieavsättningar inom SAF-LO och ITP/ITPK områdena i form av deltidspensions/ flexpensionspremier. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,1 (3,1) miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-dec 2015 Jan-dec 2014
Totalavkastning (%)* 5,3 12,7
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%)* 7,5 8,4
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%)* 6,7 7,7
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 16 243 14 633
Solvensgrad (%)* *** 211 204
* Per den 31 december 2015 respektive 2014.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 3,1 (3,1) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

Samtliga siffror är preliminära fram till styrelsebeslut den 10 mars varefter fullständig årsredovisning publiceras.

För frågor kontakta:

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar över 500 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.