Medicininstruktioner Sverige AB

Amgen satsar på filmer om injektionsteknik på medicininstruktioner.se

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 16:37 CEST

Amgen publicerar nu instruktionsfilm för tre av sina produkter – Aranesp, Prolia och Neulasta – som stöd och hjälp till de patienter som behandlas med dessa läkemedel. Samtliga tre läkemedel administreras via en förfylld spruta med automatiskt nålskydd.

Det är mycket att tänka på vid injicering och med rätt kunskap och teknik har patienten betydligt större chans att ta sitt läkemedel på rätt sätt och därmed få den effekt som behandlingen syftar till. Det automatiska nålskyddet kan ge ytterligare trygghet i behandlingen då det är till för att förhindra nålskador.

Aranesp och Neulasta används inom cancerbehandling, Aranesp även vid kronisk njursvikt och Prolia ges till patienter som behandlas mot benskörhet. För Prolia har Amgen valt att länka till sitt patientstödsprogram Prolong, för att kunna ge bästa möjliga support till patienterna.

Instruktionsfilmerna syftar även till att ge stöd för t ex en anhörig som hjälper till med injicering och för sjukvårdspersonal. 

www.medicininstruktioner.se – instruktionsfilmer till patient och sjukvård för bättre läkemedelsanvändning och ökad följsamhet. EN webbadress räcker!