Amhult 2 AB

Amhult 2: Ny styrelseordförande i Amhult 2 AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 14:44 CEST

 

(Aktietorget: AMH2 B)

Eigil Jakobsen har valts till ny arbetande styrelseordförande i Amhult 2 AB (publ).

Maria Nord Johannesson blir VD för Amhult 2 och Eigil Jakobsen blir arbetande styrelse-ordförande. Nuvarande ordförande Alf Lindqvist kvarstår i styrelsen som ledamot. Bytet har ägt rum den 16 april. Som arbetande styrelseordförande kommer Eigil Jakobsen att bland annat arbeta med vissa kundrelationer, hitta nya projekt samt projektstöd i kommande byggnation av Amhult Centrum etapp II.

- I den tillväxtfas företaget nu befinner sig i kan jag verka i en friare roll som arbetande styrelseordförande. Det är med stor tillförsikt jag lämnar över till Maria. Hennes insatser har varit av stor betydelse för att etablera Amhult 2 och därefter driva utvecklandet av projektet Amhult Centrum fram mot detaljplaneutställning. Hon är stark som chef och som organisationsutvecklare. Mitt starka engagemang för företaget manifesteras också
av att jag avser att kvarstå med mitt ägarinnehav i bolaget. säger Eigil Jakobsen.

- Det känns helt naturligt för mig att lämna över till Eigil. Vi har samarbetat väl under de här åren och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. På styrelsen vägnar vill jag också tacka Eigil för hans insatser som VD under dessa spännande år, säger avgående styrelseordförande Alf Lindqvist.

Amhult 2 AB (publ)

Vid frågor går det bra att kontakta Maria Nord Johannesson på 031-92 38 34 eller Eigil Jakobsen på 031-92 38 30.

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.