Amhult 2 AB

Amhult 2: Principöverenskommelse inför utställning av detaljplan för Amhult Centrum, etapp II

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 16:07 CEST

(AktieTorget: AMH2 B)

Den 20 september undertecknades principöverenskommelse inför utställning av detaljplan för Amhult Centrum, etapp II. Överenskommelsen reglerar de principer som skall gälla för genomförandet av exploateringar och markbyten och markförvärv i förslag till detaljplan Amhult Centrum, etapp II.

För Amhult Centrum pågår framtagande av detaljplan med syfte att skapa möjligheter för en modern blandstad och här uppföra varierad bebyggelse med till exempel bostadshus i utformning såsom exempelvis hyresrätter, bostadsrätter, den nya ägandeformen ägarlägenheter och seniorlägenheter anpassade för speciella förhållande, totalt ca 27000 m2 bostadsyta.

Handel med butiker och kommersiell yta uppgår till ca 15 000 m2. Centralt i området finner man busstorg och park. Pendelparkering föreslås förläggas i p-hus intill busstorget. Övriga ytor medger kontor, hotell, skola och restaurang samt övriga verksamheter som kompletterar en fungerande blandstad.

Detaljplanen har varit föremål för samråd 2006 och utställning av planförslaget planeras enligt uppgift Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor till första kvartalet 2011.
Det känns positivt att vårt arbete nu lett fram till ett undertecknande av en principöverenskommelse. Det är 10 års engagemang och arbete där vi idag kan börja se formen av slutresultatet i detaljplaneunderlaget. Det har varit ett spännande arbete och vi ser nu fram emot utställning. Torslanda är inne i ett expansivt skede och vi glädjer oss åt att vara en av de aktörer som deltar i projektet att utveckla bostäder och handel i etapp II, förklarar Maria Nord Johannesson, VD Amhult 2.


Amhult 2 AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD Maria Nord Johannesson, maria@amhult2.se eller
031-92 38 34.


För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se


Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.