The Good Talents

Amin och Meryem visar vägen - från sommarjobbare till handledare

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 20:19 CEST

Amin Hammami, 19 år och Meryem Kibar, 21 år gjorde feriepraktik på Summer Talents för tre år sedan. Idag är de tillbaka, men i rollen som handledare för 16 unga Botkyrkabor som under sin tre veckor långa feriepraktik utvecklar idéer som löser sin kommuns hållbarhetsutmaningar.

Summer Talents är ett feriepraktiksprogram som genomförs av organisationen The Good Talents i partnerskap med Botkyrka Kommun. Praktikanterna får genom deltagande i programmet möjlighet att skapa sitt eget arbete genom att utveckla en projekt- eller företagsidé som löser Botkyrka kommuns hållbarhetsutmaningar. Med hjälp av The Good Talents metoder skapas en kreativ mötesplats där ungdomarna utvecklar sina ledaregenskaper och får med sig värdefulla verktyg inför arbetslivet.

I år har The Good Talents anlitat två av sina tidigare feriepraktikanter som handledare för årets Summer Talents, Meryem Kibar och Amin Hammami. De har utbildats i The Good Talents metoder och processledning, för att bli redo för uppdraget.

Meryem var deltagare i The Good Talents helårsprogram 2014/2015, och sedan feriepraktikant 2016. Sedan dess har hon varit aktiv i organisationens nätverk, bland annat som coach och workshopledare.

“För mig står The Good Talents för oändliga möjligheter, för en plats där man får möjligheten att omvandla drömmar till mål. Jag är så glad och tacksam över att få jobba med något utvecklande, att få vara med och påverka och föra hela gruppen framåt - tillsammans. Det är så kul att se den utveckling som sker hos deltagarna.”

Amin minns sin feriepraktik på Summer Talents 2016 som en tid då han fick otroligt mycket kunskap och verktyg; lärdomar som han tar med sig in i rollen som handledare under Summer Talents.

“Det känns grymt att vara med och leda och stötta dem som går årets program, jag har ju gått igenom det de går igenom. Nu får andra Botkyrkaungdomar samma chans som jag, att testa på socialt entreprenörskap och utvidga sitt nätverk. ”

Gayatri Rathinavelu är tillsammans med Sandra Kinnaman Nordström grundare av The Good Talents, vars resa började för sju år sedan. För henne är det en milstolpe att programmet drivs av unga som själva gått programmet.

“Grunden i verksamheten är våra värderingar och det är verkligen häftigt att se Amin och Meryem andas och äga de värderingarna. Det är så kraftfullt när unga stöttar andra unga, att de som gått igenom samma resa nu får visa vägen för hur de kan ta makten över sina liv och sin framtid.”

Summer Talents pågår under tre veckor och syftet med programmet är att deltagarna får utveckla egna projekt eller affärsidéer som löser lokala utmaningar. Under programmets gång får de genom upplevelsebaserad lärande öva på kreativitet, idéutveckling, design thinking och pitchteknik. De får också ta del av föreläsningar i bland annat hållbarhet och socialt entreprenörskap, och stöd av rådgivare från näringslivet som bjuds in för att coacha deltagarna i deras idéutveckling och genomförande. I slutet av feriepraktiken, torsdag 4 juli, presenterar ungdomarna sina projektidéer framför publik.

VÄLKOMNA TILL SUMMER TALENTS AVSLUTNINGSEVENT

Datum: Torsdag 4 juli

Tid: 13.50-16.00.

Plats: Changers Hub, Rotemannavägen 29, på Subtopia i Alby.

Vad: Summer Talents feriepraktikanter kommer att presentera sina samhällsförbättrande idéer som de utvecklat under feriepraktiken. Missa inte chansen att få träffa några av Botkyrkas framtida ledare och sociala entreprenörer och inspireras av deras engagemang och drivkraft. Det bjuds även på snacks och underhållning.

Kontaktinformation

Emilia Wiik, verksamhetschef
emilia@thegoodtalents.com
+46 (0) 70 645 03 54

The Good Talents identifierar och synliggör unga talanger, som annars inte synliggörs. Vi arbetar i områden där det finns en enorm, outnyttjad potential samtidigt med hög ungdomsarbetslöshet, och i områden där man har tagit emot unga ensamkommande.

Vi utvecklar ledarskaps- och samhällsentreprenörsprogram där unga stärker sin självkänsla och sitt självförtroende. Inom programmen skapar deltagarna egna affärs och projektidéer för att lösa lokala utmaningar. Resultaten av våra utbildningsprogram visar en kraftig ökning i ungdomars känsla av att kunna ta makten över sina egna liv, att komma in i sysselsättning, att kunna påverka sina lokalsamhällen samt bredda sina nätverk och öka sina möjligheter.

The Good Talents har funnits i Botkyrka sedan 2012, då programmet utvecklades tillsammans med kommunen. Under 2017 ingick The Good Talents och Botkyrka kommun ett idéburet offentligt partnerskap.