RealStars

Amnesty sätter avreglering av sexindustrin på agendan – stort bakslag för kvinnors rättigheter

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2015 07:30 CEST

Realstars är djupt oroade inför utfallet av Amnesty Internationals rådsmöte som börjar idag i Dublin. Amnestyrepresentanter från över 80 länder samlas och ska diskutera ett nytt policyförslag om ”sexarbete” för organisationen med syfte att avreglera sexindustrin.

Förslaget innebär oundvikligen ett stort bakslag för flickors och kvinnors rättigheter och för arbetet med att motverka trafficking och exploatering världen över.  Policyn undviker att lyfta efterfrågan på sexköp som viktig orsak till sexuell exploatering.

- Policyn skulle spä på sexindustrin och innebär straffrihet för dem som exploaterar och kränker människors rättigheter. FN tog ställning mot prostitution 1949 och det förtydligades i Kvinnokonventionen artikel 6, säger Malin Roux Johansson, verksamhetsledare Realstars.

Amnesty International säger sig vilja fokusera på rättigheterna för de människor som säljer sex. Men den kommersiella sexindustrin är så mycket större än de individer som befinner sig i prostitution. Genom denna policy legitimeras hela industrin där även hallickar, människohandlare och sexköpare verkar och driver på tillgången och efterfrågan. Policyn saknar fokus på det tydliga sambandet mellan prostitution och trafficking. Den visar också på en okunskap vad gäller den strukturella ojämställdheten som råder mellan kvinnor och män, där prostitution och sexhandel är en av dess grövsta uttryck i dagens samhälle.

Att avreglera och släppa fritt sexindustrin som frodas av rådande ojämlikheter i samhället stärker inte mänskliga rättigheter för dem som befinner sig i prostitution. Policyn kommer däremot underlätta för dem som tjänar på handeln: hallickar, sexköpare och människohandlare. De som dagligen driver på och stöttar industrin genom att exploatera, köpa, utnyttja och sälja kvinnor och flickor världen över.

Sverige tog stora steg framåt genom den svenska sexköpslagen 1999 som straffar de som köper sex och skyddar personer i prostitution. Sverige blev ett föregångsland med en lag som ger den som säljer sex möjlighet att gå från ”objekt” till ”subjekt”. EU parlamentet har också antagit en resolution som förordar den så kallade nordiska modellen som ett av de bästa sätten att bekämpa prostitution och människohandel med kvinnor och flickor.

Realstars hoppas verkligen att Amnesty International med Amnesty Sverige i spetsen inser allvaret i det som policyn innebär och röstar ner förslaget nu i helgen. Om Amnesty International verkar för kvinnors rättigheter borde det vara en självklarhet.  

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.