Svensk Israel-Information

Amnesty uppmanar palestinska myndigheten att respektera mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:27 CET

Amnesty International har uppmanat den palestinska presidenten Mahmud Abbas och premiärministern Ismail Haniye att göra det till en topprioritering för den nya samlingsregeringen att respektera alla palestinska medborgare och att agera inom rättssamhällets ramar. Amnesty uppmanar de två ledarna att genast ta itu med:
- alla typer av mord, kidnappningar och andra attacker mot civila och se till att sådana brott omedelbart, noggrannt och opartiskt undersöks och lagförs på ett sätt som är i linje med internationellt erkända regler för ett rättsamhälle och utan att använda dödstraff.
- se till att rekryteringen och träningen av medlemmar i säkerhetsstyrkorna och de rättsvårdande myndigheterna är fritt från partipolitisk kontroll och att deras myndighetsutövning kan kontrolleras av det samhälle de ska tjäna.
- försäkra sig om att inga grupper eller individer tillåts bära eller använda vapen på ett sätt som sätter andra i fara.
- utfärda klara och otvetydiga instruktioner till alla säkerhetsstyrkornas medlemmar att den som missbrukar sin makt eller våldför sig på någons mänskliga rättigheter kommer att lagföras.
- att försäkra sig om en oberoende, opartisk och icke-politisk kontroll av säkerhetsstyrkorna.
Bakgrunden till kraven från Amnesty International är bl.a. de hårda strider som förekommit mellan olika delar av det palestinska samhället, då över 90 personer har dött de senaste sex veckorna. "Istället för att upprätthålla lag och ordning har dessa säkerhetsstyrkor deltagit i striderna och förvärrat problemen." säger Amnestys generalsekreterare Irene Khan. (web/amnesty.org) Det är intressant att notera att denna fråga står först på Amnesty Internationals hemsida idag (21/2) men Amnesty Sverige har inget om detta på sin hemsida avslutar Lisa Abramowicz, generalsekreterare Svensk Israel-Information.