Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Amning skyddar barn mot magsårsbakterie

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:18 CET

Små barn i u-länder infekteras tidigt med bakterien Helicobacter pylori, som kan orsaka både magsår och magcancer. Nya rön visar att barnens immunförsvar hjälper till att bekämpa bakterierna. Dessutom verkar amning och bättre hygien skydda mot infektion. Resultaten ger hopp om ett vaccin. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.
Studien är genomförd i samarbete mellan Sahlgrenska akademin i Göteborg och International Center for Diarrhoeal Disease Research i Bangladesh, ett internationellt forskningsinstitut för mag- och tarminfektioner. Det är första gången forskare i detalj har studerat när barn blir smittade av magsårsbakterier och utvecklar immunsvar mot infektionen. I studien följdes 250 barn i Bangladesh, från födseln till två års ålder.

Resultaten från studien tyder på att amning kan skydda barnen mot tidig infektion med magsårsbakterien. Bröstmjölk innehåller antikroppar, det vill säga molekyler som kan binda till främmande ämnen, exempelvis bakterier, och hjälpa till att förhindra infektioner.
- Barn som fått höga halter av antikroppar mot magsårsbakterierna från sina mammor under amningen infekterades senare än de barn som inte fått lika höga nivåer av antikroppar, säger Taufiqur Bhuiyan, medicine doktor på avdelningen för mikrobiologi och immunologi vid Sahlgrenska akademin.

Vid två års ålder var dock hälften av barnen i studien infekterade med magsårsbakterier. Ungefär tio procent av barnen lyckades ändå bli av med infektionen. Det berodde troligen på att barnen själva producerade antikroppar mot infektionen.
- Än så länge vet vi dock inte om barnens antikroppar på egen hand klarar av att bekämpa bakterierna, eller om antikropparna är ett tecken på en mera allmän aktivering av immunförsvaret. Vi har visat att barnen även kan aktivera sina T-celler som ger ifrån sig signaler att sätta igång andra delar av immunförsvaret, säger Taufiqur Bhuiyan.

Det framkom även att fler barn infekteras på våren och hösten än vid andra tidpunkter på året.
- Fyndet är mycket intressant, eftersom infektionsförloppet ser likadant ut för andra infektionssjukdomar, exempelvis kolera. Detta stödjer att viktiga smittokällor för magsårsbakterier är kräkningar och diarréer från personer som drabbats av akuta mag- och tarminfektioner, säger Taufiqur Bhuiyan, som konstaterar att en enkel åtgärd för att förhindra smittspridningen är förbättrad hygien.

En annan möjlig åtgärd för att förhindra infektionen är att försöka ta fram ett vaccin som kan ges till små barn. Den nya kunskapen om hur barnens antikroppar och immunförsvar fungerar under det tidiga infektionsförloppet kan hjälpa till vid utformningen av nya vacciner mot magsårsbakterien. Vaccinets uppgift blir att förhindra infektionen och därmed följdsjukdomar, vilka kan vara både magsår och i värsta fall magcancer, en av de vanligaste cancerformerna i världen..
fakta MAGSÅR

Var tionde person i Norden drabbas någon gång av magsår. Däremot är upp emot 90 procent av den vuxna befolkningen i Bangladesh kroniskt infekterade med bakterien.
Situationen ser likadan ut i andra fattigare delar av världen. Magsår beror på en rubbning i förhållandet mellan bakterier och lokala skyddsmekanismer i magsäckens och tolvfingertarmens
slemhinna som orsakas av bakterien Helicobacter pylori och hög saltsyreproduktion. Typiska symtom är magsmärta, illamående och kräkningar.
Behandlingen syftar till att döda bakterierna med hjälp av antibiotika och minska syraproduktionen med syrahämmande substanser. Infektionen är också en viktig orsak till magcancer.
För mer information kontakta;
Anna Lundgren, medicine doktor vid Sahlgrenska akademin och huvudhandledare, telefon: 031-786 62 13, 070-226 45 74, e:post:mailto:anna.lundgren@microbio.gu.se,
Taufiqur Bhuiyan, medicine doktor vid Sahlgrenska akademin (engelsktalande), endast tillgänglig via e:post mailto:taufiqur@icddrb.org
Ann-Mari Svennerholm, professor vid Sahlgrenska akademin, tel. 031-786 62 02, e:post annmari.svennerholm@microbio.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Avhandlingens titel: Humoral and cellular immune responses to Heliobacter pylori in Bangladesh children and adults

Avhandlingen är försvarad.

Här kan du läsa hela avhandlingen: hdl.handle.net/2077/21536Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.