Amparo Solutions AB

Amparo Solutions AB tar rekordorder i Norge

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 12:38 CET

Amparo Solutions AB har tecknat ett ramavtal med Sporveien Oslo om leverans av skyddsutrustning för plankorsningar. Kontraktet innebär att upp till 30 plankorsningar skall förnyas till ett värde av ca 70 MSEK.

Amparo Solutions AB är sedan ett antal år tillbaka verksamma inom marknaden för spår- och järnväg. Tillsammans med den Schweiziska partnern Schweizer Electronic AG utvecklar och levererar Amparo Solutions AB skyddsutrustning för plankorsningar mellan väg och järnväg.

När Sporveien Oslo under 2014-2015 upphandlade ny utrustning för plankorsningar tilldelades Amparo Solutions AB ett ramkontrakt för leverans av utrustning de kommande fem åren. Kontraktet innebär att upp emot 30 plankorsningar skall förnyas till ett kontraktsvärde om cirka 70 MSEK.

”Vi är tacksamma och stolta över att vi fått Sporveien Oslos förtroende att förnya vägskyddsanläggningarna i Oslos spårvagnsnät. Kontraktet visar att Amparo Solutions AB efter flera års intensivt arbete på allvar nu etablerat sig på den nordiska marknaden för spår- och järnväg.” säger Henrik Linell, VD på Amparo Solutions AB.

I Oslo-projektet kommer en helt ny typ av vägskyddsanläggningar att installeras. Systemet heter flex – level crossing system och finns idag installerat bland annat i Schweiz och Tyskland. Installationerna i Oslo kommer att bli de första i Norden. Denna nya typ av system är uppbyggt av industriella standardkomponenter vilka bidrar till en betydligt lägre livscykelkostnad jämfört med traditionella system. Systemet uppfyller SIL 3 säkerhetsnivå och är helt underhållsfritt.

”flex-systemet revolutionerar det traditionella synsättet på vägskyddsanläggningar genom att vara baserat på industriella standardkomponenter och byggt för minimalt underhåll. Systemet lever även upp till de senaste högt uppställda Europeiska säkerhetskraven. Detta är unikt och innebär stora besparingar på underhållssidan” konstaterar Leon Nilsson, Vice VD och affärsområdesansvarig för Rail på Amparo Solutions AB.

”Vi är väldigt glada för att avtalet med Amparo Solutions AB nu är på plats. Vi har under en tid arbetat med förberedelser för att förnya vägskyddsanläggningarna för spårvagnsnätet och i och med detta avtal är arbetet igång” säger koncerndirektör för infrastruktur och egendom hos Sporveien Per Magne Mathisen.

”De nya anläggningarna som kommer skall vara mer robusta och driftssäkra, samtidigt som de bidrar till att öka trafiksäkerheten på plankorsningarna. Först ut är projektering och installation av en ny anläggning på Harbitz Alléen. Erfarenheter härifrån tar vi med oss när resterande vägskyddsanläggningar skall bytas ut, totalt 30 stycken” säger Mathisen

Arbetet startar omedelbart och redan till sommaren 2015 skall den första uppgraderade plankorsningen tas i bruk. Under 2016 kommer sedan uppgraderingen av resterande plankorsningar att påbörjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leon Nilsson, Vice VD Amparo Solutions, +46-31-721 1951, +46-704-268 161, leon.nilsson@amparosolutions.se

Cato Asperud, Kommunikasjonssjef Sporveien Oslo AS, +47-908 56 044, cato.asperud@sporveien.com

www.amparosolutions.se

www.sporveien.com


Om Amparo Solutions AB:

Amparo Solutions utvecklar och levererar produkter, system och tjänster för effektiva och säkra trafiksystem. Amparo Solutions ingår i Qamcom Technology AB koncernen som tillhandahåller produktutveckling och specialistkompetens inom bl.a. signalprocessering och kommunikationssystem.

Om Sporveien Oslo AS:

Sporveien är Norges största leverantör av kollektivtrafikresor och fraktar årligen 200 miljoner resande. Koncernen består bland annat av dotterbolagen Sporveien Trikken, Sporveien T-banen och Unibuss.