Arbetsförmedlingen

AMS fortsätter undersöka platsstatistiken

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:46 CET

I dag, den 16 mars, publicerade SCB resultatet av sin arbetskraftsundersökning för februari 2006. SCB skriver att sysselsättningen ökade och att arbetslösheten var 5,6 procent av arbetskraften – en siffra som stämmer väl överens med den prognos för arbetsmarknaden som Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, lämnade i november 2005.− Resultatet av SCB:s arbetskraftsundersökning bekräftar den bild som AMS redovisade i sin prognos över utvecklingen på arbetsmarknaden 2006, säger AMS ställföreträdande generaldirektör Lars Sjöström. Vi bedömde då att den genomsnittliga arbetslösheten blir 5,2 procent 2006 med ett månadsvärde på 5,7 procent i februari. Det vill säga i stort sett samma värde som SCB nu redovisar.AMS statistik över nyanmälda platser

De uppgifter, som förekommit i medierna, om säkerheten i AMS platsstatistik bygger på en undersökning som ännu inte är klar. AMS utredare har, i ett första steg, tagit fram uppgifter på anmälda platser under en och samma månad med samma arbetsgivare och yrkesbenämning. Dessa kan betraktas som det maximala antalet dubbletter. Det verkliga antalet dubbletter är givetvis lägre.AMS undersökning fortsätter nu i flera steg:1. Alla anmälda platser, där samma arbetsgivare under månaden har anmält flera platser inom samma yrke, identifieras.

2. AMS gör en manuell genomgång av dessa platser för att identifiera vilka som kan vara dubbletter.

3. AMS gör en telefonundersökning på ett urval arbetsgivare som har anmält dessa tänkbara dubbletter.− Vi räknar med att återkomma med säkrare uppgifter i början av nästa vecka, avslutar Lars Sjöström.

För kommentarer: Presskontakt:
Lars Sjöström Malin Engstedt
070-5759636 0709-14 69 69