Arbetsförmedlingen

AMS undersökning av eventuell omannonsering klar: Färre än tio procent av nyanmälda lediga platser dubbletter

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:04 CET

Efter förra veckans uppgifter om dubbelräkning av nya lediga platser i AMS statistik har en intern undersökning nu slutförts. Den visar att 9,7 procent av de platser, som anmäldes i januari 2006, var dubbletter. Om annonser för yrkesgruppen säjare eller telefonsäljare räknas bort var andelen dubbletter 3,6 procent.

─ 4 700, eller 9,7 procent av de 48 000 nyanmälda lediga platserna, var så kallade dubbletter, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör. Av dessa var 3 300, eller tre fjärdedelar, annonser som sökte säljare eller telefonförsäljare.

─ Vi kommer nu att arbeta vidare med att utveckla metoder för att minska dubbelregistrering i våra databaser, fortsätter Lars Sjöström.

Det första steget i AMS undersökning var att identifiera alla potentiella dubbletter. En lista upprättades över alla anmälda platser under januari 2006 där samma arbetsgivare hade anmält flera platser inom samma yrke.

I ett andra steg specialgranskades och analyserades ett slumpmässigt urval av de potentiella dubbletterna. Avsikten var att se om det verkligen rörde sig om dubbelannonsering.

Det tredje steget var att telefonintervjua de arbetsgivare vars annonser fortfarande var ”misstänkta”. Arbetsgivare, som verkligen hade dubbelannonserat, tillfrågades om bakgrunden till att de utannonserat samma plats flera gånger.

I bilagan redovisas undersökningen mer utförligt. Den finns också i Pressrummet på www.ams.se

För kommentarer: Presskontakt:
Lars Sjöström Malin Engstedt
070-575 96 36 0709-14 69 69