INTOI

AMS utökar avtal med Nocom: Webbanalys viktigt redskap när Arbetsförmedlingen förbättrar sin webbplats

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 16:44 CET

Nocom har tecknat avtal med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, avseende
programvaran WebTrends. Affären omfattar nya licenser, uppgradering av
befintliga licenser samt underhåll och support. Med hjälp av den
förbättrade webbanalysen räknar AMS med såväl ökad teknisk prestanda som
en bättre användarvänlighet på Arbetsförmedlingens välbesökta webbplats.
Genom att analysera hur besökarna använder webbplatsen kan den
vidareutvecklas och bli ett än viktigare redskap för både de
arbetssökande och de egna medarbetarna.

- Genom att anpassa webbplatsen efter besökarnas beteende kan vi i
förlängningen frigöra resurser på Arbetsförmedlingarna, och ge mer hjälp
till de som behöver, säger Anders Olsson, Internet Division, AMS.
- En förbättrad webbplats med hög tillgänglighet är dessutom ett viktigt
steg i vår strävan att bli en effektiv 24-timmarsmyndighet.

Arbetsförmedlingens webbplats är komplext uppbyggd, med flera olika
operativsystem, applikationer och portalverktyg. Den nya lösningen kan
hantera detta och snabbt ge komplett och relevant statistik på hur
webbplatsen verkligen används.

- Vi ser en tydlig trend att företag efterfrågar allt mer sofistikerad
webbanalys. Att i detalj kunna följa hur besökarna navigerar på
webbplatsen är en förutsättning för att kunna anpassa den, säger Michael
Karletorp, affärsområdesansvarig för analys, Nocom.
- De nya, avancerade webbanalysverktygen från WebTrends ger den
helhetsbild över flödena och användarnas beteende som behövs.

För mer information kontakta:
Michael Karletorp affärsområdesansvarig analys, Nocom
mobil: 0708 - 65 10 37
e-post: michael.karletorp@nocom.se

Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med
kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och
effektivisera verksamheten för företag i Norden.
Erbjudandet omfattar fem affärsområden - integration, säkerhet, analys,
utvecklingsverktyg och infrastruktur.
Nocom har 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och
Finland.
Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista
(NOCM B) sedan 1999.
Läs mer på www.nocom.se