Amtele AB

Amtele växer inom service och kalibrering

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:50 CEST

Amtele växer inom service och kalibrering

Amtele växer med en nordisk serviceavdelning för att erbjuda utökade service- och kalibreringstjänster. Denna satsning är basen för en planerad expansion.

Amtele med huvudkontor i Stockholm har skaffat sig en stark position som leverantör av givare och instrument för att mäta tryck, kraft, flöde, position, nivå och vattenkvalitet. Kunderna finns inom industri, försvar och institutioner i Norden.

– Vi har agenturen för några av världens ledande tillverkare av komponenter och system inom RF och mikrovåg samt mät och test, förklarar vd Stefan Bengtsson. Vi ser nu marknadsbehovet av större helhetsåtaganden. Det innebär bland annat att vi startar en serviceavdelning som kommer att utöka de service- och kalibreringtjänster vi redan erbjuder. Målet är också kompletta serviceavtal och utökade garantier.

Dubblerar omsättning

Amtele räknar med att den nu inledda satsningen kommer att dubblera omsättningen inom fem år, från dagens cirka 50 miljoner kronor. Service är en del, nya agenturer och partnerskap en annan.

– Marknaden är fragmenterad. Det finns många företag som är specialiserade på ett enda instrument eller en enda teknik. Inom Amtele har vi både djup och bredd, en kombination som vi tror kommer att bli allt mer efterfrågad.

Förstärker organisationen

Just nu letar företaget efter en ny servicechef som kan matcha behovet av teknisk kompetens och affärsmannaskap. Detta kommer att krävas för att hålla utvecklingstakten. En ny teknisk säljare med specialisering inom RF och mikrovåg har redan rekryterats för att konsolidera Amteles position inom området.

Även företagsledningen har förstärkts. Vd Stefan Bengtsson är nytillsatt. Han kommer närmast från posten som vd för Eplan i Sverige.

– Amtele är ett spännande, ägarlett företag med snabba beslutsvägar och långa affärsrelationer. Företaget har funnits 50 år på marknaden och det är från den grunden vi planerar för en snabb expansion, understryker Stefan Bengtsson.

För ytterligare information kontakta

Stefan Bengtsson

Vd Amtele

Tel: 08 556 466 05


Vi är ett ISO9001 certifierat agenturföretag som funnits på marknaden i 50 år.
Vår ambition är att alltid ge bästa service med kunden i fokus. Som agenturföretag
ska vi med kvalitetsmedveten personal erbjuda allt från komponenter till system från
framstående leverantörer verksamma inom RF & Mikrovåg samt Mät & Test.
Med hög servicegrad skall Amtele vara den rätta samarbetspartnern för kunder inom
industri, försvar och institutioner i Norden