Dorotea kommun

Analys av uran i dricksvatten

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:39 CEST

Under senare tid har problem med uran och andra tungmetaller i brunnsvatten, aktualiserats i media.

Höga halter av uran i dricksvatten kan påverka njurfunktionen genom sina kemiska egenskaper. Det handlar alltså inte om strålningseffekter. Undersökningar har visat att dricksvatten med några hundra mikrogram uran/liter kan ge mätbara effekter på njurarna.

Vid tidigare undersökningar av tungmetaller har brunnsvatten i vissa områden visat sig innehålla höga halter av arsenik. Detta har inneburet att upp till 20% av brunnarna varit otjänliga i dessa områden.

Alcontrol erbjuder nu ett analyspaket där bland annat uran analyseras. Ta kontakt med miljökontoret (0942-14000) för information om priser mm.

Läs mer om Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens rekommendationer om uran i dricksvatten på nedanstående länk.

Läs mer här
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=10187