Banverket

Analys av vattenprover som tagits i Edsätersbäcken pågår

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 15:55 CEST

I samband med dubbelspårsutbyggnaden mellan Trollhättan och Öxnered upptäcktes ett utsläpp av spillvatten i Edsätersbäcken under en rutinkontroll på tisdagsmorgonen.

Utsläppet berodde på att en tillfällig ledning blivit igensatt. Det medförde att en koppling mellan det igensatta röret och en pump lossnade. Konsekvensen blev att cirka 500 kubikmeter spillvattnen nådde Edsätersbäcken.

Banverket och Miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg kommer att avvakta provtagningssvar, för att se om bäcken har tagit skada. Provtagningssvaren förväntas bli klara om cirka en vecka. Banverket kommer sedan att följa de beslut som Miljö- och hälsoskyddskontoret fattar om eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Banverket Västra banregionenKontakta:
Banverket Västra banregionen
Projektchef
Gunnar Ekman
Mobil 070 - 602 08 40

Oden Anläggning
Platschef
Tommy Olsson
Tfn. 0521-25 54 14
Mobil 070-642 29 18

Västra banregionens presstjänst
031-10 32 07