Statistiska centralbyrån, SCB

Analyser om utbildning och arbetsmarknad: Allt fler kvinnor i traditionellt manliga utbildningar

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 09:40 CET

Kvinnor kommer att dominera många traditionellt manliga utbildningar på eftergymnasial nivå fram till år 2030. Däremot ökar inte männen i samma utsträckning i de så kallade kvinnoutbildningarna.

Tidigare talade man om traditionellt ”kvinnliga” och ”manliga” utbildningar. Det vill säga utbildningar vilka främst kvinnor respektive män väljer. Detta påstående tycks i dag bli allt mindre relevant när det gäller eftergymnasiala utbildningar. Kvinnor finns nu klart representerade i många långa eftergymnasiala utbildningar såsom arkitekter, tandläkare och veterinärer.

Det var framförallt kvinnornas utbildningsnivå som steg mellan 1990 och 2007. Om dagens mönster står sig antas cirka 50 procent av kvinnorna ha en eftergymnasial utbildning år 2030 jämfört med 39 procent år 2007. Motsvarande för männen är 36 procent år 2030 mot 31 procent år 2007.

Männen å sin sida behåller och förstärker även sin position bland de tekniskt industriella utbildningarna på gymnasial nivå. På eftergymnasial nivå växer männens dominans i utbildning till programmerare och systemerare.

Yrkenas könsstruktur ändras långsammare

Den förändrade sammansättningen i utbildningar börjar nu även märkas på arbetsmarknaden. För många yrken som kräver eftergymnasial kompetens ses en klar könsförskjutning. I dag är männen i majoritet i äldre åldersgrupper medan kvinnorna dominerar i de yngre, detta gäller exempelvis inom yrkena agronom, ekonom, jurist och läkare.

Samtliga utbildningar där kvinnoandelen ökar mellan 1990–2030, se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288166.aspx

Definitions and explanations

Resultaten bygger på en registerstudie över samtliga personer i åldern
20–64 år med uppgifter hämtade från SCB:s utbildningsregister. Beräkningarna över den framtida tillgången på utbildade finns beskrivna i SCB:s publikation Trender och prognoser 2008. Uppgifter om yrke har hämtats ur SCB:s yrkesregister.

Publication

En mer utförlig redovisning av resultaten finns i Tema: Utbildning, Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030.

More about...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Ingrid Bergström-Levander
Phone 08-506 949 60
E-mail ingrid.bergleva@scb.se

Thomas Sandberg
Phone 08-506 948 05
E-mail thomas.sandberg@scb.se

 

Please state source when citing information from this press information.