RISE Research Institutes of Sweden AB

Analysmetod hjälper företag att välja rätt

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 17:13 CET

Inom projektet RiaSoR (Reliability in a Sea of Risk) har RISE tagit fram en metodik som hjälper utvecklingsbolag inom marin förnybar energi att lägga utvecklingsresurserna där behoven är som störst för att skapa tillförlitliga och robusta anläggningar. 

– Genom detta kortas produktutvecklingstiden och risken för att dyrköpta misstag skall upptäckas sent i produktutvecklingsarbetet minskas. Den minskade risken bidrar även till att öka möjligheterna att attrahera riskkapital, säger Jörgen Larsson på RISE.

Metodiken benämns VMEA (Variation Mode and Effect Analysis) och kan tillämpas i olika varianter beroende på var i produktutvecklingsprocessen man befinner sig och därigenom att både typen och mängden av tillgänglig information skiljer sig. I tidiga faser används VMEA för att indikera vilka stukturer eller komponenter i konstruktionen som är kritiska och som därför är i behov av att studeras i detalj. I sena konstruktionsfaser utförs detaljerade studier baserat på statistiska beräkningar på kritiska delar av konstruktionen för att skatta livlängden och för att ta fram säkerhetsfaktorer eller toleranser.

– Vi har mångårig erfarenhet av att tillämpa VMEA inom fordons- och flygindustrin och inom RiaSoR har en anpassning av metodiken till förnybar marin energi gjorts, säger Jörgen Larsson.

En gemensam slutsats från VMEA på fältstudierna är att bristen på tillgång till fältdata är en dominerande faktor. Avsaknaden om kännedom av de faktiska lasterna skapar stora osäkerheter i produktutvecklingsprocessen. Av denna anledning har ett projektförslag, som beviljats finansiering, om ett fortsatt arbete, RiaSoR II, sammanställts där fokus ligger på monitorering och behandling av stora datamängder.

Arbetet har utförts i samarbete med testanläggningarna Offshore Renewable Energy Catapult i Blyth (England) och European Marine Energy Centre på Orkney (Skottland). En detaljerad användarhandledning över VMEA, ”Reliability guidance for marine energy converters”, har sammanställts och finns för nedladdning på http://riasor.com/publications/

Projektet finansierades av OCEAN ENERGY ERA-NET tillsammans med Energimyndigheten, Innovate UK och Scottish Enterprise.

Kontakt:
Jörgen Larsson, civilingenjör RISE
jorgen.larsson@sp.se
070-5885694

RISE övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan sommaren 2016, då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman, är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea. 

Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise