Nordnet Sverige

Analytikerna bättre än någonsin att pricka rätt

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:37 CET

Nordnet har i denna rapport gått igenom analytikernas prognoser inför delårsrapporterna för fjärde kvartalet 2010. Analytikernas prognoser har sedan jämförts med det verkliga utfallet. Syftet med undersökningen är att ge privatspararna en bild över hur väl analytikernas prognoser stämmer överens med företagens verkliga resultat.

De bolag vi har tittat på är de som ingår i aktieindexet OMXS30, alltså de 30 största noterade svenska aktierna. Totalt omfattar undersökningen 28 bolag (Investor följs inte av SME Direkt, och Atlas Copco förekommer i indexet med både A- och B-aktien). Det resultatmått vi har tittat på är nettoresultatet, alltså resultatet på ”sista raden”.


Analytikernas träffsäkerhet

En rapport är antingen bättre än analytikernas prognos, sämre än prognosen eller i linje med prognosen. Under det andra fjärde kvartalet 2010 har rapporterna i genomsnitt utfallit på följande sätt i förhållande till analytikernas prognoser:

  • 21% av rapporterna var BÄTTRE än analytikernas prognoser
  • 8% av rapporterna var SÄMRE än analytikernas prognoser
  • 71% av rapporterna låg INOM FÖRVÄNTNINGARNA

Analytikernas träffsäkerhet avseende det fjärde kvartalet var 71%. Ur ett kort historiskt perspektiv är detta resultat anmärkningsvärt bra då analytikerna under 2009 och 2010 har haft upp till 78% fel. Det bör observeras att en felmarginal på 10 procent upp eller ner har godtagits för att ett resultat ska anses ligga ”inom förväntningarna”.

-
Analytikerna gör sitt bästa kvartal sedan vi började med våra undersökningar i början av 2009, och prickar in mer än två tredjedelar av resultaten. Enligt min mening är en bidragande anledning att det senaste kvartalet varit lättare att bedöma än tidigare perioder. Finanskrisens berg- och dalbana verkar vara över och analytikerna har kunnat njuta av en period där deras modeller återigen fungerar, säger Nordnets Sverigechef Jan Dinkelspiel.

Avvikelse mellan resultat och prognos

Den genomsnittliga avvikelsen mellan företagens nettoresultat och analytikernas prognoser var under kvartalet 15%. Medianavvikelsen uppgick till 8%.

  • 8% medianavvikelse mellan analytikernas prognoser och bolagens resultat

- Medianavvikelsen mellan resultaten och analytikernas prognoser ligger för det senaste kvartalet på rekordlåga 8%. Men som sagt,  i en marknad med stadigt stigande resultat blir prognoserna bättre. Som privatsparare skulle jag vilja kunna hålla en analytiker i handen när oväntade händelser inträffar och marknaden är svårbedömd. Inte när allt går bra och det är lättare att göra analyser själv. Tyvärr har analysprognoserna historiskt sett visat sig vara mycket sämre i en skakig marknad, säger Nordnets Sverigechef Jan Dinkelspiel.

-
En annan intressant sak är att analytikerna för fjärde kvartalet prognostiserade en total vinstsumma för de 30 största bolagen som var lägre än det verkliga utfallet. Som helhet har alltså bolagen överträffat analytikernas förväntningar. Trots det har Stockholmsbörsen gått ned under inledningen av 2011 med en utveckling som är klart sämre än andra europeiska index. Det är tydligt att marknaden har prisat in att det går bra för både Sverige och svensk industri. Trots fina resultat och starka balansräkningar går börsen ned, säger Nordnets Sverigechef Jan Dinkelspiel.

Bästa och sämsta analytikerprognosen

  • Bäst prognos: Securitas               0,2% avvikelse mellan resultat och prognos
  • Sämst prognos: SSAB                 68,9% avvikelse mellan resultat och prognos

- Avseende Securitas lyckades analytikerna pricka in vinsten nästan på kronan rätt. SSAB var det bolag där analytikerna bommade mest. Trots en vinstvarning inför rapporten hade bolaget en större förlust än vad analytikerna hade räknat med. Bankerna var den mest svåranalyserade branschen med en genomsnittlig felmarginal på 17%. Så länge gammelbankerna fortsätter att skriva upp och ned tillgångar i sina balansräkningar kommer vi att se resultat som avviker från analytikernas förväntningar, säger Nordnets Sverigechef Jan Dinkelspiel.

För frågor, kontakta:
Jan Dinkelspiel
Sverigechef, Nordnet
070 149 79 15
jan.dinkelspiel@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 360,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.