LinkMed

AnaMar Medical inleder klinisk fas I studier

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:04 CEST

LinkMeds portföljbolag AnaMar Medical har av de brittiska läkemedelsmyndigheterna myndigheterna (MHRA) erhållit tillstånd att starta kliniska studier av AMAP102, en ny läkemedelskandidat för behandling av reumatism. Fas I studien kommer att starta denna vecka och utföras i Storbritannien.

AMAP102, vilken administreras oralt, fungerar genom att blockera och hämma produktionen av interleukin-6 (IL-6) och tumörnekrotiserande faktor-alfa (TNF-α), två viktiga cytokiner som är nära associerade med ledgångsreumatism. AMAP102 har också visat sig ha en positiv effekt på smärta. Ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), drabbar cirka 21 miljoner människor globalt.

"Efter den lyckade prekliniska utvecklingen är vi nu redo för att inleda de kliniska studierna på människa", säger Gunilla Ekström, Vice President R&D, AnaMar Medical. "Målet med fas I studien är att visa att AMAP102 är säker och tolereras av människor samt att ta reda på mer om substansens farmakokinetik, dvs. hur läkemedlet bryts ned och försvinner ur kroppen".

Läkemedel som blockerar cytokinerna IL-6 och TNF-α har visat sig vara en effektiv behandling av RA. IL-6 är en av de cytokiner som finns i stora mängder i både lederna och i blodet hos patienter med RA. Höga nivåer av IL-6 och IL-6 receptorn har hittats i serum hos patienter med RA och korrelerar med hög reumatisk aktivitet.

"Det är otroligt spännande för AnaMar att nu starta sin första kliniska studie och det visar på att vår prekliniska utveckling är framgångsrik. Vi kommer när den kliniska fasen är klar söka partner för nästa steg i utvecklingen av AMAP102, vilket också gäller för våra andra substanser som befinner sig preklinisk fas", säger Owe Gårlin, VD AnaMar Medical.

AnaMars fokus är att identifiera och behandla kroniska ledsjukdomar, framförallt reumatism. AnaMar har idag en bred portfölj som består av fem läkemedelsprojekt och tre biomarkörer, som har sitt ursprung från akademiska institutioner och utvalda partners.

LinkMeds ägarandel i AnaMar Medical är 26,2% procent.

För ytterligare information:
Owe Gårlin, VD AnaMar Medical 031-7324142
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed AB 08 - 508 939 93

Se även www.anamar.com och www.linkmed.se.

LinkMed utvecklar life science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och åtta inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).