NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

And the winner is......

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:10 CET

Eklundaskolan i Örebro har kammat hem segern i den nationella utmaningen ”Gå och cykla till skolan 2010”. 220 skolor från norr till söder har tävlat och Eklundaskolans elever i åk 1– 6 var bäst i hela landet på att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan.

På tisdag 15 februari kl. 9.00 blir det högtidlig prisutdelning till stolta elever
NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, som arrangerar utmaningen, överlämnar vårt förstapris på 10.000 kronor. Örebro kommun, som kryddat utmaningen med att utlova 5.000 kronor i pris till bästa Örebroskola, överlämnar också detta pris.
Plats: Eklundaskolan, Hagmarksgatan 1, matsalen.

Varmt välkommen till prisutdelningen!
Där får du träffa massor av glada människor – skolans alla elever, lärare, pedagoger, oss från NCFF och kommunpolitikerna Björn Sundin (S) och Fredrik Persson (MP).

 

Camilla Bergholm                                       Maria Magnusson
Projektledare, NCFF                                   Klimatkontoret, Örebro kommun
Telefon: 019 - 30 11 38                              Telefon: 019 - 21 15 74

 

PS. Elever som går och cyklar till skolan blir piggare, gladare och harmer ork. Att föräldrarna drar ner på bilskjutsandet bidrar till en bättre trafikmiljö runt skolgården och minskar koldioxidutsläppen. Alla vinner

 

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.ncff.nu)

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.