SBAB

Andelen bolån med rörlig ränta ökade i augusti

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:10 CEST

Andelen bolån med rörlig boränta, som tidigare minskat rejält, ökade för andra månaden i rad under augusti medan efterfrågan på långa bindningstider minskade. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Andelen bolån med rörlig ränta ökade från 54 procent i juli till 56 procent i augusti. För korta bindningstider (1-4 år) ökade andelen från 25 procent till 26 procent, och för långa bindningstider (5-10 år) noterades en nedgång från 20 till 18 procent.

Jämfört med perioder längre tillbaka i tiden är dock andel bolån med rörlig ränta fortfarande låg. I augusti förra året var andelen rörligt uppe i 70 procent medan andelen långa bindningstider var nere i under 10 procent.

– Det verkar som att våra kunder tagit intryck av oron på världens aktie- och räntemarknader och till en viss del väljer att avvakta med att binda sina räntor. Annars borde intresset för att binda bolåneräntan vara starkt när skillnaden mellan bunden och rörlig boränta är så låg som den är idag, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.

Andelen bolån med rörlig och bunden ränta för SBAB:s nyutlåning till privatkunder

Den genomsnittliga bindningstiden för SBAB:s nyutlåning till privatkunder föll tillbaka till 23 månader i augusti från 24 månader i juli. Detta är fortfarande långt över det långsiktiga genomsnittet på 16 månader, räknat från 2000.

– Min bedömning är att vi kan få se ett ökat intresse för längre bindningstider om kreditoron håller i sig samtidigt som Riksbanken fortsätter höja räntan framöver, säger Tor Borg.

För mer information, kontakta:
Tor Borg, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 38 84, 0761 – 18 09 02
eller tor.borg@sbab.se

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 43 88, 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se elle