Lifecap AB

Andelen ensamhushåll ökar i storstäderna, behovet av mänskliga möten ökar?

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 14:39 CEST

När de naturliga mötesplatserna i form av den lokala affären och postkontoret försvunnit, och ersatts av att den service vi behöver utförs via självservice eller via datorkommunikation, uteblir en rad mänskliga kontakter som tidigare generationer hade tillgång till. Det skapas ett uppdämt behov av personliga möten. Människor behöver någon som lyssnar och speglar de egna funderingarna för att upprätthålla ett bra mående. I storstäderna ökar andelen ensamhushåll och behovet av enskilda samtal accelererar.

På Life CaP Centret utbildas samtalsterapeuter med kognitiv inriktning. Inom den kognitiva beteende terapin (KBT) utgår terapeuten ifrån nuet och hämtar vid behov förklaringar i historien. Syftet är att få till stånd en förändring. Terapeuten för en dialog med klienten runt den situation som upplevs som problematisk. Om klienten beslutar sig för att förända sitt tankemönster resulterar det vanligtvis i en ändrad handling. När vi förändrar vårt agerande kan vi också uppleva en ny känsla!

Du som väljer att gå en utbildning till samtalsterapeut har ett intresse av kommunikation, och av att bistå med vägledande samtal och coaching när kommunikationen människor emellan hamnat i en återvändsgränd eller blivit destruktiv. Life CaP's utbildningar sker på distans, kompletterat med träffar förlagda till internat en helg per månad. Vår utbildningsansvarige, Jörhan Pienitzka, svarar gärna på frågor om Life CaP's terapeututbildningar, du når honom via email till jörhan@lifecap.se eller på telefon 08-545959 43.

Life CaP's Samtalsterapeututbildning är uppbyggd så att de första två terminerna utgörs av ett basår som är gemensamt för samtliga Life CaP's terapeututbildningar och som berättigar dig till titeln Diplomerad Coach. Under detta år studeras en rad grundläggande teorier, gruppterapi och egen praktik under handledning ingår. År två går det att välja olika inriktningar, varav samtalsterapeut är en. Påbyggnadsåret utgörs av en fördjupning inom områdena relation, kommunikation, konflikt och sexualitet. I relationsblocket fördjupas även kunskapen om anknytningsteori, systemteori, familjekonstellationer m.m.

Life CaP Centret Lindormsnäs är ett holistiskt center, ett "må-bra-center" där vi ser människan som en fysisk, mental, känslomässig och andlig varelse. Vi tar hänsyn till samtliga delar i vårt arbete. På Life CaP Centret genomförs terapeututbildningar samt erbjuds bl.a. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Vi arbetar även individuellt. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se