Sveriges Kommuner och Landsting

Andelen tillsvidareanställda ökar i kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:23 CET

Sveriges Kommuner och Landsting känner inte igen sig i den bild som Kommunal tecknar på DN debatt, tisdagen den 6 februari. Tvärtemot vad de påstår ökar antalet tillsvidareanställda bland Kommunals medlemmar. Det visar också den partsgemensamma statistik, som bland annat Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting har.

För sju år sedan var 79 procent av Kommunals medlemmar i kommunerna tillsvidareanställda. År 2005 var motsvarande siffra 82 procent. I landstingen gick utvecklingen under samma period från 86 till 88 procent. Den här trenden avtar inte, varken i kommunerna eller i landstingen. Utvecklingen är resultatet av ett medvetet och prioriterat arbete i kommuner och landsting.

– Det går inte att räkna om frånvaron till heltidstjänster på det sätt som Kommunal gör i sin debattartikel. Frånvaron i en kommun är ofta utspridd på olika arbetsplatser och ofta är flera personer frånvarande samtidigt, till exempel vid semester eller i influensatider. Det skapar man inte fler heltidstjänster av, säger Lena Emanuelsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik.

En problematisk aspekt gäller tillsvidareanställning av vikarier. Om en vikarie fått en tillsvidareanställning och den som varit ledig kommer tillbaka finns det risk för övertalighet. För att undvika detta kan arbetsgivaren inte tillsvidareanställa vikarien i ett för tidigt skede.

Nya lösningar för effektiv verksamhet

– Kommunal vill se nya metoder för en mer rationell bemanning av den kommunala verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting kan vara ense med Kommunal om att det är det är en viktig fråga. För våra medlemmar är det alltid prioriterat att hitta nya metoder och lösningar för att effektivisera verksamheten, säger Lena Emanuelsson.

– Vi har tidigare arbetat tillsammans med Kommunal, till exempel i HelaProjektet som avslutades 2005. De kommuner som deltog visade mycket positiva resultat. Fler medarbetare fick den arbetstid de önskade. I Piteå, till exempel, minskade också antalet sjukdagar från 3,8 till 2,6 dagar per månad och medarbetare, något som i sin tur ledde till lägre personalkostnader, säger Lena Emanuelsson.

Hösten 2006 startades projektet Jämt anställd, men ledig ibland, via Trygghetsrådet. Även detta sker gemensamt med bland annat Kommunal. I projektet får kommunerna stöd med att analysera förhållanden som gäller deltid och korta anställningar, för att därefter kunna genomföra förändringar.

– Vi vill poängtera att varje medarbetare i kommuner och landsting gör ett viktigt och nödvändigt jobb. Alla insatser är betydelsefulla, säger Lena Emanuelsson.

För mer information: Lena Emanuelsson, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, 08-452 7595, 070-319 7595, lena.emanuelsson@skl.se