Finansdepartementet

Anders Borg deltar i informellt Ekofinmöte i Prag

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 12:48 CEST

Under fredagen och lördagen träffas EU:s finansministrar i Prag för ett informellt Ekofinmöte. Mötet kommer bland annat följa upp G20-mötet i London dagen före och diskutera hur EU-länderna ska möta den ekonomiska krisen.

- EU måste värna de offentliga finanserna så att vi kan möta de utmaningar som följer i krisens spår. Folk ska kunna ha förtroende för att våra välfärdssystem håller vad de lovar, säger finansminister Anders Borg.

På mötet i Prag kommer finansministrarna med centralbankschefer att diskutera den pågående krishanteringen och de nationella stödpaketen. Mötet kommer även att behandla mer långsiktigt förebyggande åtgärder som effektivare tillsyn av de finansiella marknaderna. Den förre IMF-chefen de Larosière deltar och presenterar sitt förslag för tillsyn av banker och försäkringsbolag och vilka system som behövs för att tidigt varna för händelser som kan hota den finansiella stabiliteten.

Ministrarna kommer även att diskutera inriktningen för finanspolitiken och hur Stabilitets- och tillväxtpaktens krav ska beaktas i en lågkonjunktur.

Det blir även tillfälle att bedöma de ekonomiska effekterna av den senaste stora utvidgningen av EU för fem år sedan - både för de gamla och de nya medlemsstaterna.

Pressträff
Finansminister Anders Borg planerar en pressträff efter fredagens sessioner den 3 april (ca 18.00) i kongresscentrets pressavdelning och en efter mötets avslutande på lördagen den 4 april (ca kl. 12.00).


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Peter Holmgren
Ämnesråd
08-405 14 80-------------------------
Läs mer
-------------------------
Fakta om Stabilitets- och tillväxtpakten (http://www.regeringen.se/sb/d/2583/a/54067)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om Larosière-rapporten (http://ec.europa.eu/news/economy/090225_1_sv.htm)