Finansdepartementet

Anders Borg till extrainkallat Ekofinmöte och möte med Van Rompuy i Bryssel

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 08:35 CEST

Finansminister Anders Borg deltar på tisdag den 7 september i ett extrainkallat Ekofinrådsmöte. Bland annat ska avgifter liknade de stabilitetsavgifter som har införts i Sverige för bankerna diskuteras.

- Mörka moln svävar alltjämt över Europa. Nu måste vi få skyddsvallarna på plats före nästa krisvåg. De svenska stabilitetsavgifterna vi har för att finansiera eventuella framtida räddningsaktioner tycks nu vinna gehör även i Europa, säger Anders Borg.

Herman Van Rompuy, som leder den expertgrupp som diskuterar krishantering och budgetdisciplin inom EU, har kallat finansminister Anders Borg till ett bilateralt möte den 6 september för att diskutera det fortsatta arbetet med att säkra stabilitet i Europa.

På Ekofinmötet ska rådet även diskutera olika beskattningsmodeller som till exempel transaktionsskatter i syfte att försvåra riskfyllda beteenden hos banker och deras anställda.

Vidare ska man diskutera ett nytt upplägg, s.k. europeisk termin, för granskning av ländernas konvergens- och stabilitetsprogram samt reformprogram.

Skälet till det extrainkallade mötet är att det belgiska ordförandeskapet har ett pressat tidsschema för att hinna med ett omfattande lagstiftningsarbete på finansmarknadsområdet. Under det svenska ordförandeskapet förra hösten togs ett stort antal beslut i syftet att skapa ordning och reda på finansmarknaderna och minska risken för nya kriser. Det är nu dessa beslut som omvandlas till rättsligt bindande åtgärder.

En pressträff med Anders Borg planeras i rådets presscenter den 7 september ca kl. 12.45.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32