Ratio

Anders Ferbe om kompetensförsörjning, lönebildning och tillväxt

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 09:06 CEST

En avgörande förutsättning för ökat entreprenörskap, fler jobb, växande företag och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången till kompetent personal. I många sektorer och branscher råder dock kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge. Mycket talar för att detta är ett av de viktigaste tillväxthindren.

Forskningsinstitutet Ratio bedriver fram till 2017 flera projekt under det samlande namnet Kompetens för tillväxt. I år ägnar vi den öppna delen av Ratios årsmöte åt aktuell forskning om företagens kompetensförsörjning, lönebildning och tillväxt:

Matchning på svensk arbetsmarknad
Nils Karlson, docent, vd

Företagsdynamik och tillväxt
Christian Sandström, tekn dr

Ungas etablering och praktik på arbetsmarknaden
Henrik Lindberg, fil dr

Kommunala företag, offentlig upphandling och
konkurrens
Mattias Lundbäck, ek dr

Lönebildning för utvecklingskraft
Lotta Stern, docent
Hannes Andréasson, pol kand

Nya jobb i växande företag – hur rekryterar
snabbväxarna?
Elina Fergin, pol kand

Anders Ferbe, ordförande IF Metall, är gästtalare. Han talar ca 17.00. Därefter följer en bred diskussion om företagandets villkor. Den inleds av årets värd, Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier.

Seminariet hålls kl 16-18 på Gällöfsta City, Biblioteksgatan 29, Stockholm.