Sveriges Annonsörer

Anders Forssten till Annonsörkommittén

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 17:44 CET

– tar över som ny ordförande

I Sveriges Annonsörers verkställande utskott, Annonsörkommittén, sitter representanter från ett flertal av organisationens medlemsföretag. I kommittén finns en bred kompetens från olika branscher och huvudsyftet är att bevaka och driva frågor utifrån ett annonsörsperspektiv. Vid årsskiftet tar Max Hamburgerrestaurangers marknadschef, Anders Forssten, över som ordförande i kommittén.

– Mina styrkor är mitt engagemang och min nyfikenhet, säger Anders Forssten och fortsätter: Jag har varit både en stor och liten annonsör i yrkeslivet. Så genom det har jag en möjlighet att se saker ur ett flertal perspektiv.

En av Annonsörkommitténs viktigaste uppgifter är att på ett praktiskt sätt behandla dagsaktuella annonsörsfrågor, varvat med att ständigt utveckla vedertagna arbetsmodeller för att köpa och utvärdera olika media. Och att ta förslag till handling. Vid årsskiftet tar Anders Forssten över ordförandeklubban från Patrik Riese, vd för Volkswagen Finans.

– Mycket av Sveriges Annonsörer arbete sker i mediekommittéerna och Annonsörkommittén har en övergripande och viktig roll att smörja kommunikationen mellan dessa discipliner. Det gäller att väva samman alla intressen på bästa sätt och skapa en helhet i all kommunikation så den blir så effektiv som möjligt. Det uppdraget har tidigare ordförande haft, och det ska jag självklart fortsätta med. säger Anders Forssten.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.