Länsstyrelsen i Stockholms län

Anders Franzéns sjöbod blir byggnadsminne

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:26 CET

Anders Franzén var mariningenjören som upptäckte det förlista regalskeppet Vasa på bottnen i Stockholms ström 1956.

Nu har Länsstyrelsen beslutat att byggnadsminnesförklara den sjöbod i Dalarö Fiskarhamn där Anders Franzén bedrev mycket av sin forskning.

I sjöboden huserar idag Anders Franzéns museum.

- Byggnader får oftast skydd som byggnadsminnen utifrån arkitektoniska eller konstnärliga värden. I det här fallet är det kulturhistoriska värdet styrande, vilket gör det extra roligt, säger Carl-Henrik Ankarberg, förste antikvarie vid Länsstyrelsen.

Byggnaden bedöms som synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde då den påminner om Anders Franzéns historiskt viktiga forskargärning.

Franzén drog i början av 1950-talet slutsatsen att avsaknaden av skeppsmask i Östersjön borde innebära en outforskad möjlighet att hitta välbevarade, äldre sjunkna skeppsvrak. Något som inte är möjligt i hav med saltare vatten.

Utifrån den kunskapen lade Franzén upp ett marinarkeologiskt forskningsprogram där bland annat tolv sjunkna krigsskepp från stormaktstiden ingick. Hans forskning har lagt grunden till, och skapat förutsättningar för en modern marinarkeologisk forskningsutveckling kring äldre träfartyg.

- Sjöboden fungerade som bas för mycket av Anders Franzéns forskning. Det var här han utförde många av de kartstudier och sammanställningar av arkivdata som ledde fram till upptäckten av platsen där Vasa förliste. Förutom Vasa fann han bland annat regalskeppet Kronans förlisningsplats utanför Öland och vraket efter skeppet Gröne Jägare utanför Dalarö, säger Carl-Henrik Ankarberg.

1990 omvandlades sjöboden till museum och öppnades för allmänheten. Den utgör en del det marinekologiska centra som håller på att etableras på Dalarö.

Exteriört är byggnaden oansenlig. Sjöboden är en före detta saltbod som uppfördes 1865 av mästerlotsen Franz Ludvig Öhman. Den är endast 19 kvadratmeter stor. Inuti sjöboden finns ett enklare pentry och en våningssäng, resten av ytan är till bredden fylld av bilder, skyltar, verktyg och allehanda föremål med maritim anknytning.

I byggandsminnesförklaringen ingår sjöboden, den arrendemark som huset står på och en replik av en dykarklocka från 1600-talet som står uppställd utanför museet. De lösa inventarierna omfattas inte av skyddet.

Läs beslutet
Hämta högupplösta bilder på Länsstyrelsens webbplats

För mer information, kontakta
Carl-Henrik Ankarberg, förste antikvarie vid enheten för kulturmiljö,
tfn 08-785 42 43, 073- 682 42 43
PetraMy Börjesson, informatör, tfn 08-785 50 86

Gå till Länsstyrelsens pressmeddelandearkiv


Med vänliga hälsningar

PetraMy Börjesson

Länsstyrelsen ska som regeringens företrädare i länet bidra till att Stockholmsregionen
är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

www.lansstyrelsen.se/stockholm