Mabi Hyrbilar

Anders Hedin Invest AB lämnar ett offentligt bud på MABI Rent AB

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2014 09:50 CET

Anders Hedin Invest AB lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i
MABI Rent AB.

Budgivaren erbjuder 6,00 kronor kontant för varje aktie i MABI Rent.
Aktieägare i MABI Rent som tillsammans innehar 3 874 310 aktier, motsvarande cirka 61 procent av det totala antalet aktier och röster i MABI Rent, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta sina aktier till budgivaren. Åtagandet omfattar samtliga 3 874 310 aktier, är oåterkalleliga och är inte förenade med några villkor. Bland det aktieägare som åtagit sig att acceptera Erbjudandet ingår samtliga styrelseledamöter i MABI Rent sam MABI Rents verkställande direktör.

Hela erbjudandet finns tillgängligt på mabirent.se och aktietorget.se

Mabi hyrbilar AB ska genom ett brett utbud av både vanliga och ovanliga hyrbilar tillgodose såväl tillfälliga som planerade transportbehov på den svenska marknaden.

Det rörelsedrivande bolaget Mabi Hyrbilar AB bildades i Stockholm 1989 och ägs idag av Mabi Rent AB (publ.). Mabi är en hyrbilsaktör på den svenska marknaden. Verksamheten har sitt huvudkontor i Stockholm och bedrivs huvudsakligen som en franchiseorganisation med ett hundratal kontor fördelade över hela landet. Tillsammans förfogar Mabis uthyrningskontor över en vagnpark om ca 2 000 fordon, allt från småbilar till lyxigare specialbilar samt lätta lastbilar och motorcyklar.

I juni 2010 listades moderbolaget Mabi Rent AB (publ.) på AktieTorget.