Fiber Optic Valley

Anders Larsson blir t.f. VD för Fiber Optic Valley

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 10:34 CET

Anders Larsson blir tillförordnad VD i Fiber Optic Valley AB. Anders driver företaget Calaha och är mest känd som ansvarig för Sundsvall 42. Han har varit ordförande i Fiber Optic Valleys valberedning de senaste åren och är redan engagerad i strategifrågor för verksamheten. Måndag 12 mars efterträder Anders nuvarande VD Magnus Burvall.

Anders Larsson tillträder sin nya roll i ett läge då Fiber Optic Valley tar fram en ny strategi för organisationen.

-          Jag vill inte föregripa resultaten från den pågående strategiprocessen och det finns fantastiskt mycket bra att bygga vidare på från tidigare år. Fiber Optic Valley är ett för hela landet unikt initiativ med en tydlig nisch. Det jag ändå ser som ett viktigt område för den fortsatta utvecklingen är en tydlig prioritering av medlemmarnas deltagande, behov och nytta.

Strategin kommer att förankras vid ett flertal rundabordssamtal i Hudiksvall, Sundsvall och Gävle där näringslivsrepresentanter och politiker kommer att finnas med. Först ut blir Hudiksvall den 3 april.

-          Vi måste arbeta med ett starkare resultatfokus och för ett effektivare samspel med andra aktörer för en verkligt produktiv och tillväxtdrivande arbetsfördelning, fortsätter Anders. Fiber Optic Valley handlar i grunden om att skapa tillväxt.

I sin bakgrund har han en journalistexamen och en doktorsexamen. Han har startat och drivit ett antal olika företag. Under de senaste 10-15 åren har han initierat och lett många insatser inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling samt regional tillväxt. Anders är operativt ansvarig för Sundsvall 42 och ordförande i föreningen Mid Nordic Business Arena.

-          Anders är rätt person för att leda verksamheten i den mobiliseringsfas vi befinner oss i kommenterar Håkan Bjur, styrelseordförande i Fiber Optic Valley AB. En ordinarie VD kommer att tillsättas efter sommaren.

 För mer information kontakta:
Håkan Bjur, Styrelseordförande i Fiber Optic Valley AB, telefon 070-539 80 80.
Anders Larsson, tillträdande t.f. VD Fiber Optic Valley, telefon 070-572 58 32.

 

Fiber Optic Valley arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och processer baserade på fiberoptik och sensorteknologi. Verksamheten drivs primärt i Hudiksvall / Gävle / Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Vår affärsidé är att hjälpa lokala och globala företag att växa. Detta sker genom ett unikt stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter, affärsutveckling och tillgång till testmiljöer för tekniska och beteendevetenskapliga studier.