Evenemangstips

Anders Ljungberg - Positioner, ny utställning på Nutida Svenskt Silver

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 12:07 CEST

Anders Ljungberg
Positioner
på Nutida Svenskt Silver 06 04 01 - 06 04 20

På sin ständiga färd mot jordens mitt, som gravitationen försätter materien i, finner tingen sina positioner i mötet med andra ting.
De behöver varandra för att finna sin plats i rummet och uppenbara sig för oss människor som bruksobjekt redo att brukas.

Relationen till det omgivande rummet skapar förutsättningar för vår betraktelse och förståelse av tingen, vilket är är utgångspunkten för ett brukande.
I brukandet, agerandet, uppstår en vardagskoreografi där objekt och brukare blir ett.
Hälla, greppa, lyfta, hålla......
Utifrån våra tidigare erfarenheter, kollektiva och individuella, berättar objekten, och funktionsdetaljer på objekten, för oss hur de kan brukas och betraktas.
I våra sinnen och kroppar framkallas deras mening, definierad av varje brukare utifrån tidigare personliga erfarenheter och sociokulturella förutsättningar.

Vi definierar tingen, tingen definierar oss.

I min utställning på Nutida Svenskt Silver har jag arbetat med funktionella objekt, inte utifrån ambitionen att skapa en ultimat praktisk funktion, utan snarare försökt definiera vad funktion är utifrån ett antal andra aspekter.
Vi har i vår Skandinaviska formtradition fixerat oss vid det praktiskt brukbara tinget och lagt för lite fokus på de känslor som uppstår i betraktelsen av föremålen, och hur dessa kan beteckna oss och det samhälle vi lever i.

Anders Ljungberg
Silversmed

1 – 20 april 2006
på Nutida Svenskt Silver


Högupplösta pressbilder finns på: www.nutida.nu