AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Anders Lundström ny CFO på AllTele

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 15:01 CEST

Anders Lundström, tidigare CFO på Eltel Networks Infranet AB och dessförinnan CFO på bland annat Net1/ AINMT Holdings AB, Canal+ och Tele2 Spanien & Portugal tillträder i augusti befattningen som CFO på AllTele. Anders Lundström tar också plats i koncernens ledningsgrupp och införs från 1 augusti 2014 i insiderregistret.

Nuvarande CFO Michael Orregård, som 2012 tillträdde rollen, återgår som chef för controlling och redovisning inom gruppen. AllTele vill passa på att tacka Michael för ett fantastiskt arbete som CFO där han bland annat integrerat ett flertal förvärv framför allt Universal Telecom.

- Vi är mycket positiva till att Anders Lundström kommer in i AllTele. Anders har en gedigen och mycket relevant bakgrund både ifrån telekom och framförallt entreprenörsdrivna bolag något som är unikt och kommer att stärka AllTele framöver, säger Paul Moonga, VD AllTele.

- AllTele är en uppstickare med framtiden för sig och det är med stor glädje och spänning som jag kliver in i bolaget, säger Anders Lundström.

För mer information hänvisas till www.alltele.se "Om AllTele" och "Investor relations"

För ytterligare information:

AllTele

Mobil: +46 (0)70 959 06 66

E-post: paul.moonga@alltele.se

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.