Socialdepartementet

Anders Milton blir nationell samordnare för psykiatrin

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 18:14 CEST

Anders Milton blir nationell samordnare för den psykiatriska vården i Sverige.

– Anders Milton ska under tre år arbeta i nära dialog med regeringen och ge fortlöpande förslag till förbättringar och utveckling av den psykiatriska vården i Sverige, säger socialminister Lars Engqvist.

I samordnarens uppgifter ingår bland annat att i direkta kontakter med landsting och kommuner främja bildandet av gemensamma nämnder och gemensamma förvaltningar för den psykiatriska vården, enligt den nya lagstiftningen. Samordnaren ska snabbt redovisa vilka effekter de medel som riksdagen ställt till förfogande för kommuner och landsting haft inom psykiatrin.

Samordnaren ska också göra en bedömning av psykiatrins resursbehov och bedöma behovet av fler slutenvårdsplatser. Han ska lämna förslag till utveckling av psykiatrins former och pröva om det krävs nya vårdformer mellan slutenvården och öppenvården. Han ska vid behov ge förslag till lagändringar och förtydligande av gällande lagstiftning.

Samordnaren ska även göra en bedömning av psykiatrins personalbehov och framtida personalförsörjning.

Samordnaren kommer att leda ett särskilt upprättat kansli i vilket det kommer att ingå olika experter.

Regeringen kommer att fastställa direktiven till den särskilda samordnaren efter Socialstyrelsens rapport om den psykiatriska vården, som väntas vara klar i oktober månad.

Anders Milton är medicine doktor. Han är ordförande i Svenska Röda Korset.

Milton har bland annat varit ordförande i SACO, direktör i Sveriges Läkarförbund och styrelseordförande i Världsläkarförbundet.

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72