Micasa Fastigheter

Anders Nordstrand har tilldelats utmärkelsen ”Årets enprocentare”

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 09:00 CET

Varje år delar Stockholm konst ut priser till kommunala bolag som utmärkt sig i arbetet med konst. Micasa Fastigheter har under en lång tid satsat på ny konst men också på att ta tillvara den konst som redan finns i fastigheterna.

- Konst ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det är oerhört viktigt för att skapa en stimulerande miljö i och omkring offentliga fastigheter, säger Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter. – Jag är stolt över att vårt mångåriga arbete med fastighetskonsten uppmärksammas på detta sätt.

Enprocentssymbolen tilldelas kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar som följer en-procentsregeln i egenskap av beställare hos Stockholm konst. Symbolen är en kvalitets-märkning som visar att beställaren har satsat på bra konst vid ny-, om- eller tillbyggnad.

Årets enprocentare 2010 blev Micasa Fastigheters VD Anders Nordstrand med följande motivering:

"Bolagsdirektör Anders Nordstrand tilldelas utmärkelsen Årets enprocentare för att han på ett utomordentligt vis, sett till att den offentliga konsten skrivits in som en självklar del i Micasas arbetsprocess och dagliga verksamhet.

På så vis har han spelat en alldeles avgörande roll för att enprocentsregeln tillämpas helt konsekvent, och dessutom finns med redan i planeringsskedet av processen. Vi på Stockholm konst vill framhålla Anders Nordstrand som ett verkligt föredöme i arbetet för och med stockholmarnas egen offentliga konst."

Fakta 1%-regeln

1 %-regeln innebär att vid samtliga ny-, till- och ombyggnader av kommunala fastigheter samt vid anläggande eller omplanering av utomhusmiljöer ska 1 procent av produktionskostnaden avsättas för konstnärlig utsmyckning. Micasa Fastigheter avsätter 1 procent av entreprenörskostnaden.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 130 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 944 miljoner kronor. Läs mer på www.micasa.se