Region.Västerbotten

Anders Sellström ska verka för Västerbottens intressen i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 14:47 CET

Region Västerbotten anställer Anders Sellström som koordinator vid Västerbottens kontor i Stockholm.

-Västerbotten behöver flytta fram sina positioner på nationell nivå för att skapa bättre förutsättningar för norra Sverige, säger Thomas Hartman, chef för kommunikationsenheten vid Region Västerbotten. Kontoret i Stockholm är ett tydligt steg framåt och jag är glad över att vi fått med oss Anders Sellström i det arbetet. Han har god kännedom om Västerbottens utmaningar och styrkor. Han har god erfarenhet av att bedriva påverkansarbete och har ett stort kontaktnät.

Anders Sellström ska verka för att sprida och inhämta information som berör regionala intresseområden, föra dialog med centrala aktörer för att främja sakpolitiskt prioriterade frågor för Västerbotten, skapa och förstärka kontakter samt bedriva opinionsbildning på central och nationell nivå. Anders Sellström kommer även vara den person som står för den dagliga driften av Västerbottenskontoret i Stockholm som från årsskiftet kommer vara tillgängligt för aktörer i Västerbotten i syfte att förstärka länets förutsättningar att verka på nationell nivå.

- Jag ser fram mot att få jobba för västerbottniska intressen i Stockholm, säger Anders Sellström. I min tidigare roll som riksdagsledamot såg jag behovet av en ökad regional närvaro på den nationella nivån och jag tror att Västerbottenskontoret i Stockholm är ett bra sätt att göra det.

Anders Sellström kommer från Lycksele och är i dag bosatt i Umeå. Han har varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna och var under mandatperioden 2010-2014 ledamot i finansutskott, ersättare i skatteutskottet, ersättare i civilutskottet och ekonomisk talesperson för Kristdemokraterna.

Anders Sellström börjar sin anställning den 1 januari 2016.

Fakta:

Västerbottenskontoret i Stockholm är ett treårigt projekt med Region Västerbotten som huvudman och Skellefteå kommun, Umeå kommun, Företagarna Västerbotten och Skellefteå kraft som finansiärer. Projektets syfte är att bedriva påverkansarbete på den nationella nivån, att sprida information om regionala kompetensområden, att öka Västerbottens inflytande i strategiskt viktiga politiska beslut och öka kännedomen om länet i en nationell kontext.

För mer information:

Thomas Hartman, 070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Anders Sellström, 070-540 12 12

Micaela Löwenhöök

Projektledare

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/