Den Goda Jorden ideell förening

Anders Stenströms minnesfond belönar aktivistgrupp i Blekinge

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2018 07:48 CET

Årets belöning ur Anders Stenströms minnesfond kommer att delas ut vid Den Goda Jordens årsmöte i Slöinge församlingshem den 10 mars kl 13. Då kommer även mottagarna att hålla ett kortare föredrag om sitt arbete.

Belöningen ur Anders Stenströms minnesfond 2018 kommer att tilldelas aktivistgruppen ”Ändra vägförslaget Lösen – Jämjö” i Blekinge. För att de med stort engagemang värnat jordbruksmarken och för att ha presenterat konstruktiva och alternativa lösningar avseende ny vägdragning av E22. Genom att mobilisera lokalsamhället och skapa ett imponerande mediaintresse har deras arbete skapat efterverkningar ända upp i riksdagen. Belöningen består av en check på 5 000 kr samt ett diplom.

I mars 2005 tog Anders Stenström initiativ till att bilda föreningen Den Goda Jorden. Han hade insett vilka enorma arealer som de nya motorvägsavfarterna vid Öresundsbron tog i anspråk. Som kvarnmästare och mjölnare förstod han kopplingen mellan jord – spannmål – föda. Han insåg att så här kan det inte få fortsätta.

Anders Stenströms enorma engagemang för frågan gjorde avtryck långt upp i huvudstaden. Under en halvtimmas föredrag för Miljö – och jordbruksutskottet lyckades han få ett flertal av de från början tveksamma ledamöterna att inse allvaret och börja dra åt rätt håll. Tyvärr blev Anders gärning avbruten alltför tidigt av sjukdom innan gick bort 2008. Föreningen fortsätter dock enträget sitt arbete att försöka få till stånd en förändring. Vi kan konstatera att efter drygt tio års arbete är frågan mer levande än på mycket länge.

För att hedra föreningens grundare beslutade Den Goda Jordens styrelse 2008 att inrätta en fond till Anders Stenströms minne. Ur fonden delas årligen ut belöningar till personer eller organisationer som i föreningens anda förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion och som arbetar för att skydda åkermark från att blir förstörd för all framtid.

Bengt Svensson, Den Goda Jorden ideell förening

Kontaktuppgifter:

Bengt Svensson, Den Goda Jorden, 0346-405 13, 0760 87 99 59 eller info@dengodajorden.se
Markus Karlström, Ändra vägförslaget Lösen – Jämjö, 070-510 18 50 eller markus@k-sm.se


Tidigare pristagare:
2011: Gunnel Bengtsson, regionpolitiker, Halland.
2012: Anders Larsson, forskare/landskapsarkitekt, SLU
2013: Länsstyrelsen Skåne
2014: Kew Nordqvist, riksdagspolitiker MP och Mattias Andersson, riksdagskandidat C
2015: Elin Slätmo, forskare SLU
2017: Bengt Svensson, Den Goda Jorden

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.