Socialdemokraterna

Anders Sundström ny ordförande i arbetsgrupp för hållbar tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 12:43 CEST

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36
070-568 32 44

Daniel Färm
Pressekreterare
08-700 26 94
070-650 12 09

Pressjour (kvällar och helger)
08-24 76 25

Anders Sundström har av socialdemokraternas verkställande utskott utsetts till ordförande för partiets arbetsgrupp för hållbar tillväxt. Arbetsgruppen leddes tidigare av Anna Lindh.

Socialdemokraterna vill fördjupa och bredda diskussionen om hållbar utveckling. Arbetsgruppen för hållbar tillväxt tillsattes av partistyrelsen i juni 2003. Ett rådslagsmaterial utarbetades i augusti 2003 och började distribueras i slutet av september. Inför mellankongressen i april 2004 ska arbetsgruppen lämna en delrapport till partistyrelsens riktlinjegrupp i november 2003.

Arbetsgruppen ska fokusera på hur vi genom den nationella och internationella miljöpolitiken får till stånd en grön, hållbar tillväxt. En viktig del i detta arbete är att genomlysa hur Sverige kan utveckla sitt samlade internationella agerande i ett tillväxtperspektiv. Frågor om hur ekonomiskt och socialt hållbar utveckling kan åstadkommas liksom hur miljöhänsyn kan integreras i EU:s alla politikområden ska särskilt lyftas fram.

Det tidigare framtagna rådslagsmaterialet "Tillväxt för trygghet och rättvisa" finns på www.socialdemokraterna.se.