Boliden AB

Anders Ullberg föreslås bli ny styrelseordförande i Boliden

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 13:12 CEST

Boliden kallar till extra bolagsstämma den 21 oktober 2005 för val av ny styrelse i bolaget efter begäran från större aktieägare. Till nya ledamöter föreslås Ulla Litzén, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg.

Aktieägare representerande cirka 32 procent av rösterna och kapitalet i Boliden har efter det att Outokumpu sålt sitt resterande innehav i Boliden föreslagit att Bolidens styrelse ska bestå av de nya ledamöterna Ulla Litzén, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg samt av de nuvarande ledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson och Leif Rönnbäck. Till ny styrelseordförande föreslås Anders Ullberg. Carl Bennet kvarstår som vice ordförande.

Nuvarande ordföranden Risto Virrankoski har idag avgått ur Bolidens styrelse. Förslaget innebär vidare ett entledigande av styrelseledamöterna Satu Huber och Christoffer Taxell.

Bakom förslaget till ny styrelse står Afa Försäkring, AMF Pension, Carl Bennet AB, Eton Park, Folksam, Handelsbanken fonder, Lansdowne Partners, LKAB, Nordea fonder, Odin fonder, Robur fonder, SEB fonder, Skandia, Skellefteå Kraft AB och Östersjöstiftelsen. Vidare stöds förslaget av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 21 oktober 2005 klockan 14.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

En presentation av föreslagna styrelseledamöter samt fullständig kallelse finns på Bolidens hemsida www.boliden.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08- 610 1602, 070- 555 02 02
Carl Bennet, vice ordförande Boliden AB, tel 0300-502 00
Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95

Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland.. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada.
www.boliden.se