Centerpartiet

Anders W Jonsson (C): Fem punkter som utvecklar LSS-reformen för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 17:30 CEST

LSS-reformen, som betytt så mycket för människor med omfattande funktionshinder, fyller 20 år.

Med anledning av detta deltog Centerpartiets Anders W Jonsson, som också är ordförande i riksdagens socialutskott, i en diskussion i samband med Almedalsveckan. Där presenterade han flera punkter på hur reformen kan utvecklas.

Han presenterade dessa punkter som skulle få stor betydelse för de personer är beroende av LSS-reformen för en meningsfylld vardag.

* Rätt till sysselsättning för personer med medfödda somatiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
När LSS-reformen sjösattes gavs personer med förståndshandikapp och der med förvärvade hjärnskador rätt till sysselsättning. Den rätten har inte gällt de med medfödda somatiska eller psykiska funktionsnedsättningar (personkrets 3).

– Det har gjorts framsteg, men nu är det verkligen dags att även de får ett meningsfyllt arbete/sysselsättning, säger Anders W Jonsson.

* Utveckla reformen till fler grupper.

Tyvärr gäller inte reformen helt för de som har ett behov mindre än 20 timmar per vecka eller de som får sin funktionsnedsättning efter 65 års ålder. Men nu bör vi ta nästa steg så att även andra, exempelvis äldre som behöver stöd och service, får samma självklara rättighet. LOV i hemtjänsten är ett viktigt steg men den gäller inte i hela landet och inte fullt ut.


* Inför personlig tjänsteman från Försäkringskassan.
Många assistansberättigare och deras anhöriga upplever beslutsprocessen, och inte minst två års omprövningarna, som jobbiga och tuffa. Då är det viktigt att besluten blir rätt och de som berörs känner trygghet i sina kontakter med Försäkringskassan. Att få en egen tjänsteman på försäkringskassan skulle vara lika självklart som en egen bankman, läkare eller tandläkare.

* Förenkla två års omprövningarna.

Två års omprövningarna, som är en mentalt mycket jobbig process för berörda, måste förenklas. Om hälsotillståndet inte förändrats till det bättre bör det gå att göra en schablonbedömning.

* Striktare kontroll av privata assistansbolag.

Vi bör införa striktare kvalitetskontroll av de bolag som erbjuder assistans. Pengar som är avsedda för assistans ska gå till assistans och inget annat. Det är syftet med hela LSS-reformen.

– LSS och framförallt assistansreformen har blivit en frihetsreform för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Den bygger på principen att de som behöver assistans ska ha makten att själva bestämma både vem som ska ge assistans och hur den ska utföras. Det är en fin reform vi ska vara rädda om och utveckla, säger Anders W Jonsson.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Frågor om detta kan besvaras av Anders W Jonsson. Tel: 08-786 60 25.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.